► http://narvaabi.ee/index0.php?page=5

► RUS: http://narvaabi.ee/ru/index0.php?page=5&kuu=8
 


Narva linna eelarvest mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris toetuse andmise kord

 

Toetuste ja teenuste taotlused

Avaldus hoolekandeasutusse paigutamiseks

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlus

Taotlus tugiisiku teenuse saamiseks

Toimetulekutoetuse Avaldus

Sünnitoetuse taotlus

Esimesse klassi mineva lapse toetusе taotlus

Esmakordselt kooli mineva lapse toetusetaotlus

Kooliminekutoetusetaotlus

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse taotlus

Puudega laste ravimitoetuse taotlus

Laste suvepuhkuse toetuse taotlus

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise taotlus

Elluastusmistoetuse taotlus

Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetus

Haridusliku erivajadusega õpilastele haridusasutustesse invatransporditeenus

Transporditoetuse taotlus

Invatransporditeenuse taotlus

Hooldajatoetuse taotlus

Proteesitoetuse taotlus

Linnatoetuse taotlus

Erakorralise toetuse taotlus

Matusetoetuse taotlus