Narva linna teedevõrgu seisukorra analüüs ja sellest lähtuv rakenduskava

Hanketeade nr 1 /lisatud 03.01.2022/

Narva linna teedevõrgu seisukorra analüüs ja sellest lähtuv rakenduskava

Narva Linnavolikogu algatas 27. augustil 2020 otsusega nr 32 Narva linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Narva linna üldplaneeringu koostamise eesmärk...

Narva linna üldplaneeringu lähteisukohad ja linnavalitsuse seisukohad esitatud ettepanekutele

Narva Linnavolikogu algatas 27. augustil 2020 otsusega nr 32 Narva linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Narva linna üldplaneeringu koostamise eesmärk...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Politsei- ja Piirivalveameti Narva jõe äärde kavandatavate seirepositsioonide keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest. ...

Teade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Politsei- ja Piirivalveameti Narva jõe äärde kavandatavate seirepositsioonide keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest. ...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 08.12.2021 korraldusega nr 984-k Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. ...

Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu kehtestamise teade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 08.12.2021 korraldusega nr 984-k Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest. ...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Kreenholmi tn 64 jalgpalli pneumohalli ning seda teenindavate ehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata"...

Teade (Kreenholmi 64)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Kreenholmi tn 64 jalgpalli pneumohalli ning seda teenindavate ehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata"...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Tallinna mnt 15a eraparklate ja avaliku kõnnitee rajamine Narva Linnavolikogu 23.05.2001. a otsusega nr 277/40...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Tallinna mnt 15a eraparklate ja avaliku kõnnitee rajamine Narva Linnavolikogu 23.05.2001. a otsusega nr 277/40...

Ettepanekute küsimine Narva linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse osas. Narva Linnavolikogu algatas 27. augustil 2020...

Ettepanekute küsimine Narva linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele

Ettepanekute küsimine Narva linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse osas. Narva Linnavolikogu algatas 27. augustil 2020...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Rahu tn L1, Elektrijaama tee L1, Parve tn 32, L3, Kadastiku tn L2 avaliku kõnnitee ja elektripaigaldise rajamine Narva...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Rahu tn L1, Elektrijaama tee L1, Parve tn 32, L3, Kadastiku tn L2 avaliku kõnnitee ja elektripaigaldise rajamine Narva...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Rahu tn 12a avaliku parkla rajamine Narva Linnavolikogu 17.06.2010. a otsusega nr 99 kehtestatud Rahu tänava...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Rahu tn 12a)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Rahu tn 12a avaliku parkla rajamine Narva Linnavolikogu 17.06.2010. a otsusega nr 99 kehtestatud Rahu tänava...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Paul Kerese tn 40g krundil asuva ärihoone laiendamiseks...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Paul Kerese tn 40g)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Paul Kerese tn 40g krundil asuva ärihoone laiendamiseks...

Keskkonnaamet teavitab, et on võtnud menetlusse OÜ Ekovir (registrikood 10548331, aadress Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi küla, Kaasiku tn 28, 41541; edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada

Keskkonnaamet teavitab, et on võtnud menetlusse OÜ Ekovir (registrikood 10548331, aadress Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi küla, Kaasiku tn 28, 41541; edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa...

♦ Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Rahu tn 3d krundile kontori- ja laohoone...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teated (Rahu tn 3d ja Rakvere tn 71a)

♦ Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Rahu tn 3d krundile kontori- ja laohoone...

Seoses COVID-19 suurenenud leviku tõttu toimub kodanike vastuvõtt esmaspäeviti kell 13.00-17.00 ja kolmapäeviti 10.00-12.00 ning 13.00-16.00. Vastuvõtt toimub ainult eelneva registreerimise...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada

Seoses COVID-19 suurenenud leviku tõttu toimub kodanike vastuvõtt esmaspäeviti kell 13.00-17.00 ja kolmapäeviti 10.00-12.00 ning 13.00-16.00. Vastuvõtt toimub ainult eelneva registreerimise...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 29.09.2021 korraldusega nr 744-k Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 29.09.2021 korraldusega nr 744-k Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsusega nr 124 "Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud...

Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsusega nr 124 "Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud...

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ RTS Infraehitus (registrikood 11716322, aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 2f, 11415; edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa...

Keskkonnaloa taotluse menetlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ RTS Infraehitus (registrikood 11716322, aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 2f, 11415; edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Vahtra tänav 5 krundil asuva kaubandushoone...

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade (Vahtra tn 5)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Vahtra tänav 5 krundil asuva kaubandushoone...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Rakvere tn 22c krundile tehisjääväljaku, varjualuse,...

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade (Rakvere tn 22c, 22e)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Rakvere tn 22c krundile tehisjääväljaku, varjualuse,...

Narva Linnavalitsus võttis 28.05.2021 vastu korralduse nr 421-k, millega otsustas muuta Narva Linnavalitsuse 22.03.2021 korraldust nr 211-k "Tee kasutusloa andmine (Tallinna mnt 3, Tallinna mnt...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade

Narva Linnavalitsus võttis 28.05.2021 vastu korralduse nr 421-k, millega otsustas muuta Narva Linnavalitsuse 22.03.2021 korraldust nr 211-k "Tee kasutusloa andmine (Tallinna mnt 3, Tallinna mnt...

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tulemustest ja avaliku istungi korraldamisest teade (Kraavi tn 1, Kraavi tn 2, Karja tn 3) Narva...

Teade: Kraavi tn 1, 2 ja Karja tn 3

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tulemustest ja avaliku istungi korraldamisest teade (Kraavi tn 1, Kraavi tn 2, Karja tn 3) Narva...