► 06.06.2024: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamisest alates 25. juunist kuni 25. juulini...

25.06.-25.07.2024 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

► 06.06.2024: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamisest alates 25. juunist kuni 25. juulini...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Projekteerimistingimuste eelnõu (Tähe tn 3)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Projekteerimistingimuste eelnõu (Tehase tn 47, 51)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Projekteerimistingimuste eelnõu (Jõesuu tn 52)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamisest alates 25. juunist kuni...

Teade (Narva metskond 103)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamisest alates 25. juunist kuni...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet võttis kokku arhitektuurivõistluse tulemused eesmärgiga leida parim lahendus kahe uue lasteaia rajamiseks. Esimene neist aadressil V. Gerassimovi tn 18a...

Linn valis ideelahenduse kahele uuele lasteaiale

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet võttis kokku arhitektuurivõistluse tulemused eesmärgiga leida parim lahendus kahe uue lasteaia rajamiseks. Esimene neist aadressil V. Gerassimovi tn 18a...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile...

Projekteerimistingimuste eelnõu (Madise tn 20)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile...

Märgusõnadele vastavate nimekaardi ümbrike avamine ja nende autorite avalikustamine toimub 4. juunil kell 14:00 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti saalis, mis asub Peetri plats 5-301.

Ideekonkursi "Narva lasteaedade tüüpprojekti arhitektuurivõistlus" võidutööde autorite avalikustamine

Märgusõnadele vastavate nimekaardi ümbrike avamine ja nende autorite avalikustamine toimub 4. juunil kell 14:00 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti saalis, mis asub Peetri plats 5-301.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab: 1. Kangelaste prospekt 37 maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamisest alates 27. maist kuni...

Avalikud arutelud: 10.06.2024 Kangelaste 37 ja 13.06.2024 üldplaneering

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab: 1. Kangelaste prospekt 37 maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamisest alates 27. maist kuni...

Kuni järgmise aasta lõpuni saab lihtsustatud korras maaparandussüsteemid registrisse kanda. Praktilist nõu annab Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) maaparanduse ja maakasutuse osakonna...

Maaparanduse ja maakasutuse osakonna peaspetsialist vastab: mida tasub teada kraavide lihtsustatud korras registrisse kandmisest?

Kuni järgmise aasta lõpuni saab lihtsustatud korras maaparandussüsteemid registrisse kanda. Praktilist nõu annab Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) maaparanduse ja maakasutuse osakonna...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Projekteerimistingimuste eelnõu (Kulgusadama tee 23)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Narva Linnavalitsus kutsub Narva elanikke ja kõiki huvilisi 18. aprillil kell 15.00 uut üldplaneeringut tutvustavale seminarile Tartu Ülikooli Narva kolledžisse (auditoorium nr 200, Raekoja...

18.04.2024 seminar - üldplaneering

Narva Linnavalitsus kutsub Narva elanikke ja kõiki huvilisi 18. aprillil kell 15.00 uut üldplaneeringut tutvustavale seminarile Tartu Ülikooli Narva kolledžisse (auditoorium nr 200, Raekoja...

Narva Linnavalitsus korraldab vastavalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 87 üldplaneeringu avaliku väljapaneku 15. aprillist kuni 16. maini 2024.

Narva linna üldplaneeringu avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Narva Linnavalitsus korraldab vastavalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 87 üldplaneeringu avaliku väljapaneku 15. aprillist kuni 16. maini 2024.

Eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või...

Projekteerimistingimuste eelnõu (Väikesaare tn 9)

Eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab projekteerimistingimuste eelnõu Äkkeküla tervisespordikeskuse spordihoonet teenindava abihoone, parkla, spordi- ja...

Projekteerimistingimuste eelnõu (Äkkeküla tervisespordikeskus)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab projekteerimistingimuste eelnõu Äkkeküla tervisespordikeskuse spordihoonet teenindava abihoone, parkla, spordi- ja...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Joaoru, Kerese, Kalevi ja Kreenholmi linnaosa elektripaigaldise rajamine" projekteerimistingimuste eelnõu ....

Projekteerimistingimuste eelnõu (elektrimaakaabelliinide rajamine)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Joaoru, Kerese, Kalevi ja Kreenholmi linnaosa elektripaigaldise rajamine" projekteerimistingimuste eelnõu ....

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Narva Linnavolikogu 21.03.2024 otsusega nr 14 algatati Kadastiku tn 53 ja Kadastiku tn 53a maa-ala detailplaneeringu...

Teade detailplaneeringu koostamise algatamisest (Kadastiku tn 53 ja 53a)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Narva Linnavolikogu 21.03.2024 otsusega nr 14 algatati Kadastiku tn 53 ja Kadastiku tn 53a maa-ala detailplaneeringu...

Narva Linnavolikogu võttis 21. märtsil 2024 otsusega nr 15 vastu Narva linna üldplaneeringu. Narva Linnavalitsus korraldab vastavalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 87 üldplaneeringu...

Narva linna üldplaneeringu avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Narva Linnavolikogu võttis 21. märtsil 2024 otsusega nr 15 vastu Narva linna üldplaneeringu. Narva Linnavalitsus korraldab vastavalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 87 üldplaneeringu...

Tänavu kevadel katab Maa-amet 20-25 cm piksli suuruste aerofotodega riigi põhjapoolse osa koos väikesaartega Hiiumaast Narvani ning lõunasuunal Lihula-Vändra-Põltsamaa-Kallaste jooneni.

Maa-amet alustab aprillis aeropildistamise hooaega

Tänavu kevadel katab Maa-amet 20-25 cm piksli suuruste aerofotodega riigi põhjapoolse osa koos väikesaartega Hiiumaast Narvani ning lõunasuunal Lihula-Vändra-Põltsamaa-Kallaste jooneni.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Kangelaste 32: spordihoone)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile...

Narva linn koostöös Kliimaministeeriumi, Eesti Arhitektide Liidu, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu, KredEx-i, Eesti Kunstiakadeemia ja korteriühistutega soovib ellu viia PILOOTPROJEKTI, mis looks...

28.02.2024 korterelamute tervikrenoveerimise pilootprojekti arutelu

Narva linn koostöös Kliimaministeeriumi, Eesti Arhitektide Liidu, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu, KredEx-i, Eesti Kunstiakadeemia ja korteriühistutega soovib ellu viia PILOOTPROJEKTI, mis looks...

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud AÜ BALTIKA (80021938) 23.01.2024 esitatud keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaluba taotletakse Ida-Viru maakonnas Narva linnas põhjavee võtuks puurkaevust...

Puurkaevu keskkonnaloa taotlus (AÜ Baltika)

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud AÜ BALTIKA (80021938) 23.01.2024 esitatud keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaluba taotletakse Ida-Viru maakonnas Narva linnas põhjavee võtuks puurkaevust...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile...

Projekteerimistingimuste eelnõu (Vana-Joala tee)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 25.01.2024 Narva Linnavolikogu otsusega nr 1 Kreenholmi tn 54a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest ja...

Kreenholmi 54a - teade maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 25.01.2024 Narva Linnavolikogu otsusega nr 1 Kreenholmi tn 54a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest ja...

Esmakordselt Eestis on kõigil võimalik ühetaoliselt ja masinloetavalt luua maatüki kasutusõiguste ruumiandmeid. Katastri uus teenus on nüüd kasutajatele avatud.

Avatud on uus katastri teenus - Piiratud Asjaõiguste Ruumiandmete Infosüsteem (PARI)

Esmakordselt Eestis on kõigil võimalik ühetaoliselt ja masinloetavalt luua maatüki kasutusõiguste ruumiandmeid. Katastri uus teenus on nüüd kasutajatele avatud.

Võistluse eesmärgiks on saada võimalikult parema ruumilise kvaliteediga lasteaed. Arhitektuurikonkursi objektiks on kümne rühmaga lasteaiahoone tüüpprojekt, mida Narva linn saab kasutada vähemalt...

Algas Narva lasteaia tüüpprojekti arhitektuurivõistlus

Võistluse eesmärgiks on saada võimalikult parema ruumilise kvaliteediga lasteaed. Arhitektuurikonkursi objektiks on kümne rühmaga lasteaiahoone tüüpprojekt, mida Narva linn saab kasutada vähemalt...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Kirsi tn 33)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Lehise tn 34)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet võttis kokku arhitektuurikonkursi tulemused, mille eesmärk oli saada ideelahendus kahele munitsipaal-korterelamule aadressil...

Arhitektuurikonkursil valiti kahe munitsipaalelamu ideelahendus

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet võttis kokku arhitektuurikonkursi tulemused, mille eesmärk oli saada ideelahendus kahele munitsipaal-korterelamule aadressil...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Võsa tn 13)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Narva linn osaleb alates 2022. aasta sügisest projektis LIFE LATESTadapt ehk „Looduspõhiste ja nutikate lahenduste portfoolio väljatöötamine ja demonstreerimine linnade kliimataluvuse parandamiseks...

Projekt "LIFE LATESTadapt"

Narva linn osaleb alates 2022. aasta sügisest projektis LIFE LATESTadapt ehk „Looduspõhiste ja nutikate lahenduste portfoolio väljatöötamine ja demonstreerimine linnade kliimataluvuse parandamiseks...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 23.11.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 69 Narva Linnavolikogu 07.04.2005 otsuse nr 56/53 "Narva jõe vana sängi...

Teade detailplaneeringu menetluse lõpetamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 23.11.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 69 Narva Linnavolikogu 07.04.2005 otsuse nr 56/53 "Narva jõe vana sängi...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kutsub Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avalikule arutelule 12. detsembril 2023 kell 15:30. Arutelu toimub Narva...

Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneering eskiisi avalik arutelu

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kutsub Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avalikule arutelule 12. detsembril 2023 kell 15:30. Arutelu toimub Narva...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Tule tn 15)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Linnavalitsus korraldas arhitektuurivõistluse, mille eesmärgiks oli leida uus ettekujutus Narva peatänavast – linna läbivast Tallinna maanteest. Seega, võistluse peamiseks väljakutseks oli...

Selgusid Narva peatänava visioonivõistluse tulemused

Linnavalitsus korraldas arhitektuurivõistluse, mille eesmärgiks oli leida uus ettekujutus Narva peatänavast – linna läbivast Tallinna maanteest. Seega, võistluse peamiseks väljakutseks oli...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Pinna tn 17)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Teade (Kalda tn 3b)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile...

Teade (Elektrijaama tee 87)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Teade (Heina tn ja Äkkeküla tee 12)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Vihma tn 15)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Põhjendatud arvamused ja ettepanekud on võimalik esitada e-posti aadressile nimekomisjon@narva.ee (digiallkirjastatult) või lihtkirjaga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn kuni 02.11.2023.

Teade ametliku kohanime määramise kohta (Joala park)

Põhjendatud arvamused ja ettepanekud on võimalik esitada e-posti aadressile nimekomisjon@narva.ee (digiallkirjastatult) või lihtkirjaga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn kuni 02.11.2023.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Kadastiku tn 6)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Hommiku tn 8)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab: 1. Kangelaste prospekt 37 maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu korraldamisest 24.10.2023 kell 16:00 Narva...

Teated avalike arutelude korraldamisest (Kangelaste pr 37 ja Narva metskond 103)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab: 1. Kangelaste prospekt 37 maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu korraldamisest 24.10.2023 kell 16:00 Narva...

Narva Linnavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldas arhitektuurivõistluse, mille eesmärgiks oli leida Peetri platsile ja selle ümbritsevale alale uus visioon ja ruumiline lahendus, et...

Peetri platsi ja ümbritseva ala arhitektuurivõistlus

Narva Linnavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldas arhitektuurivõistluse, mille eesmärgiks oli leida Peetri platsile ja selle ümbritsevale alale uus visioon ja ruumiline lahendus, et...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 21.09.2023 otsusega nr 47 Kangelaste prospekt 37 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest.

Teade Kangelaste prospekt 37 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 21.09.2023 otsusega nr 47 Kangelaste prospekt 37 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest.

Arhitektuuri- ja Linaplaneerimise Amet teatab projekteerimistingimuste avatud menetlusest Lembitu tänava rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik...

Projekteerimistingimuste avatud menetluse teade Lembitu tänava rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Arhitektuuri- ja Linaplaneerimise Amet teatab projekteerimistingimuste avatud menetlusest Lembitu tänava rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (ALPA) otsib oma kollektiivi arhitekti, kelle töö põhieesmärk on kaasa mõelda ja osaleda linnaruumi parima arengu suunamises. Seda...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet otsib oma meeskonda tegusat arhitekti

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (ALPA) otsib oma kollektiivi arhitekti, kelle töö põhieesmärk on kaasa mõelda ja osaleda linnaruumi parima arengu suunamises. Seda...

Sellel maa-alal kehtib Narva Linnavolikogu 08.09.2011. a otsusega nr 113 kehtestatud Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähiala detailplaneering. Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on...
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet otsib oma meeskonda tegusat arhitekti!   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (ALPA) otsib oma...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti tööpakkumine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet otsib oma meeskonda tegusat arhitekti!   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (ALPA) otsib oma...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 15.06.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 29 Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest.   ...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teade (Vana-Joala tee 9)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 15.06.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 29 Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest.   ...

Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee/ alates teate avaldamisest kuni 16.08.2023 kella 10:00-ni.

Riigimaa müük Narva linnas: Antenni tn 51, Antenni tn 53, I. Grafovi tn 26a, Raudsilla tn 2

Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee/ alates teate avaldamisest kuni 16.08.2023 kella 10:00-ni.

Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee/ alates teate avaldamisest kuni 08.08.2023 kella 10:00-ni.

Riigimaa rent Narva linnas: Künka tn 8, Heina tn 28, Heina tn 29

Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee/ alates teate avaldamisest kuni 08.08.2023 kella 10:00-ni.

Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "M. Gorbatši tn 12 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata" projekteerimistingimuste eelnõu . Vastavalt...

Teade (M. Gorbatši tn 12)

Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "M. Gorbatši tn 12 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata" projekteerimistingimuste eelnõu . Vastavalt...

RHR: Narva peatänava visioonivõistlus

Hanketeade nr 23 /lisatud 06.06.2023/

RHR: Narva peatänava visioonivõistlus

RHR: Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja selle lähiala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamine

Hanketeade nr 22 /lisatud 06.06.2023/

RHR: Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja selle lähiala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamine

Rahandusministeeriumi spetsialistid selgitavad kui palju tulevikus on kavas tõsta maamaksu.

Kui palju ning millal tõuseb maamaks?

Rahandusministeeriumi spetsialistid selgitavad kui palju tulevikus on kavas tõsta maamaksu.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 24.05.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 24 Narva Linnavolikogu 09.06.2005 otsuse nr 88/56 "Kalda tn 16 maa-ala...

Teade (Kalda tn 16)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 24.05.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 24 Narva Linnavolikogu 09.06.2005 otsuse nr 88/56 "Kalda tn 16 maa-ala...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kutsub Narva linna elanikke ja teisi huvitatud isikuid Narva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõude avaliku...

Üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kutsub Narva linna elanikke ja teisi huvitatud isikuid Narva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõude avaliku...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (6. Paemurru tn 18)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Udu tn 8)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 17 Narva Linnavolikogu 27.02.2020 otsuse nr 14 „Vabaduse tn 4 maa-ala...

Teade (Vabaduse tn 4)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 17 Narva Linnavolikogu 27.02.2020 otsuse nr 14 „Vabaduse tn 4 maa-ala...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „ Kadastiku 33a, 33b ja 35a maapealsete päikesepaneelide püstitamine„ projekteerimistingimuste eelnõu . Vastavalt...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „ Kadastiku 33a, 33b ja 35a maapealsete päikesepaneelide püstitamine„ projekteerimistingimuste eelnõu . Vastavalt...

RHR: Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja selle lähiala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamine

Hanketeade nr 17 /lisatud 09.05.2023/

RHR: Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja selle lähiala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamine

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile esitada oma arvamusi 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressil Peetri plats 5, 20308, Narva või...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Vabaduse tn 4)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile esitada oma arvamusi 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressil Peetri plats 5, 20308, Narva või...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (1. Jõe tn 32a)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Kulgu tn 15 laohoone ja rajatiste püstitamiseks" projekteerimistingimuste eelnõu. Sellel maa-alal kehtib Narva...

Teade (Kulgu tn 15)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Kulgu tn 15 laohoone ja rajatiste püstitamiseks" projekteerimistingimuste eelnõu. Sellel maa-alal kehtib Narva...

Narva Linnavalituse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet korraldab vastavalt PlanS § 82 Narva linna üldplaneeringu ja KSH eelnõude avaliku väljapaneku 6. aprillist kuni 6. maini 2023....

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade

Narva Linnavalituse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet korraldab vastavalt PlanS § 82 Narva linna üldplaneeringu ja KSH eelnõude avaliku väljapaneku 6. aprillist kuni 6. maini 2023....

Ettepanekud või vastuväited palun esitada meiliaadressile nimekomisjon@narva.ee kuni 13.04.2023.

Kohanime määramine (Vana-Rakvere tänav) ja Rakvere tänava liikluspinna ruumikuju muutmine

Ettepanekud või vastuväited palun esitada meiliaadressile nimekomisjon@narva.ee kuni 13.04.2023.

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Energia 2b turuhoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata" projekteerimistingimuste eelnõu.

Teade (Energia tn 2b)

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Energia 2b turuhoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata" projekteerimistingimuste eelnõu.

Üldplaneering on strateegilise juhtimise tööriist ruumilise arengu pikaajaliseks kavandamiseks ja linnaruumi kujundamiseks. Sellest tulenevalt on üldplaneering aluseks linnaruumi ja maakasutusega...

Üldplaneeringu avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu

Üldplaneering on strateegilise juhtimise tööriist ruumilise arengu pikaajaliseks kavandamiseks ja linnaruumi kujundamiseks. Sellest tulenevalt on üldplaneering aluseks linnaruumi ja maakasutusega...

Narva Linnavolikogu 26.01.2023. a otsusega nr 6 "Ametlike kohanimede määramine (tänavate ümbernimetamine: Albert-August Tiimanni tänav Soldina tänavaks; Ancis Daumani tänav Kivilinna...

Teade koha-aadresside määramise kohta (Kivilinna tn, Suur-Soldina tee, Soldina tn)

Narva Linnavolikogu 26.01.2023. a otsusega nr 6 "Ametlike kohanimede määramine (tänavate ümbernimetamine: Albert-August Tiimanni tänav Soldina tänavaks; Ancis Daumani tänav Kivilinna...

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile soovib ROK-Projekt OÜ rajada professionaalse ja atraktiivse rannaspordi- ja vaba aja keskuse ehitusealuse pinnaga ca 4000m2...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Kreenholmi 60 võrkpallihalli püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata„ projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile soovib ROK-Projekt OÜ rajada professionaalse ja atraktiivse rannaspordi- ja vaba aja keskuse ehitusealuse pinnaga ca 4000m2...

Kuna vanalinna osa tervikuna on kultuurimälestise ala, mis asub kahe riiklikult kaitstava kinnismälestise - arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 27276) ja ehitismälestis Narva linnakindlustused...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab „Vanalinna linnaosa sademeveekanalisatsiooni rajamine“ projekteerimistingimuste eelnõu.

Kuna vanalinna osa tervikuna on kultuurimälestise ala, mis asub kahe riiklikult kaitstava kinnismälestise - arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 27276) ja ehitismälestis Narva linnakindlustused...

Kinnistu Lavretsovi tänav 9a: pindala 1457 m², sihtotstarve 100% ärimaa, alghind 29140 eurot. Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil...

Riigimaa müük Narva linnas Lavretsovi tn 9a

Kinnistu Lavretsovi tänav 9a: pindala 1457 m², sihtotstarve 100% ärimaa, alghind 29140 eurot. Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil...

Kuna projekteerimistingimuste eelnõu avalikul väljapanekul laekus 5 ettepanekut ja vastuväidet sisaldavat arvamust, korraldab kohalik omavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu avaliku istungi....

Teade (elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine)

Kuna projekteerimistingimuste eelnõu avalikul väljapanekul laekus 5 ettepanekut ja vastuväidet sisaldavat arvamust, korraldab kohalik omavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu avaliku istungi....

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 26.01.2023 võeti vastu Narva Linnavolikogu otsus nr 8 "Narva Linnavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 1 algatatud detailplaneeringu „Narva...

Teade (Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneering)

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 26.01.2023 võeti vastu Narva Linnavolikogu otsus nr 8 "Narva Linnavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 1 algatatud detailplaneeringu „Narva...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 26.01.2023 võeti vastu Narva Linnavolikogu otsus nr 9 Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest . Planeeringuala...

Teade (Tallinna mnt 43)

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et 26.01.2023 võeti vastu Narva Linnavolikogu otsus nr 9 Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest . Planeeringuala...

Põhjendatud arvamused ja ettepanekud on võimalik esitada e-posti aadressile nimekomisjon@narva.ee (digiallkirjastatult) või lihtkirjaga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn kuni 19.02.2023.

Teade ametliku kohanime ja maaüksusele koha-aadressi määramise kohta (Paju park)

Põhjendatud arvamused ja ettepanekud on võimalik esitada e-posti aadressile nimekomisjon@narva.ee (digiallkirjastatult) või lihtkirjaga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn kuni 19.02.2023.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et on võetud kasutusele uus Narva geomõõdistuste infosüsteem nimega Geoarhiiv, kus hakkab toimuma Narva linna...

Narva geomõõdistuste infosüsteem "Geoarhiiv"

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et on võetud kasutusele uus Narva geomõõdistuste infosüsteem nimega Geoarhiiv, kus hakkab toimuma Narva linna...