« Tagasi

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Herilase tn 16)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Herilase tn 16 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata" projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile uus hoone projekteeritakse olemasoleva aiamaja (EHR-i kood 118007800) asemel. Uus hooajaline elamu planeeritakse järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind - 46 m², kõrgus kuni 7,5 m ja maht - ca 248 m³.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee, Narva linna kodulehel või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 10. juunini 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 10. juuniks 2022. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.