Euroopa Parlamendi valimised - 9. juuni 2024Narva linna valimiskomisjon
Peetri plats 5, 20308 Narva
tel 3599008 (valimiskomisjoni esimees), tel 3599222 (valimiskomisjoni aseesimees)
yllar.kaljuste@narva.ee, info@narva.ee
Otsused / • Valimisjaoskondade moodustamine (Narva Linnavalitsuse 16.08.2021 määrus nr 11)


Narva Linnavolikogu valimised 17. oktoober 2021

Austatud Narva Linnavolikogu liikmed!
Narva linna valimiskomisjon kutsub Teid Narva Linnavolikogu esimesele istungile 19. novembril kell 15.00 Narva Linnavolikogu saali Peetri plats 1. Isikut tõendav dokument palume kaasa võtta.
Istungi päevakord:
1. Narva Linnavolikogu esimehe valimine
2. Narva Linnavolikogu aseesimehe (aseesimeeste) valimine
3. Narva Linnavalituse lahkumispalve ärakuulamine
Narva linna valimiskomisjoni otsused:
- Narva Linnavolikogu liikmete registreerimine (otsus nr 10);
- Narva Linnavolikogu asendusliikmete registreerimine (otsus nr 11);
- Narva Linnavolikogu lisamandaatide registreerimine (otsus nr 12);
- Narva Linnavolikogu esimese istungi kokkukutsumine (otsus nr 13).

18. oktoobril kell 10:00 alustab Narva linna valimiskomisjon Narva linnavalitsuse konverentsisaalis (Peetri plats 5, I korrus) jaoskonnakomisjonide protokollides olevate andmete õigsuse kontrollimist hääletamissedelite ülelugemise teel.

Leia kaardilt oma valimisjaoskonna asukoht ja kontaktandmed

→ Kodus hääletamise avaldus Narva Linnavalitsusele
Kodus hääletamise taotlusi võib esitada kuni kella 14:00-ni 17. oktoobril

Narva linna valimisjaoskonnad:
1. Narva Muusikakooli Kooriosakond (26. Juuli tn 9, tel 58887147).
Avatud: 15.-16.10.2021 12:00-20:00 ja 17.10.2021 9:00-20:00.
2. Narva Kreeholmi Gümnaasium (V. Gerassimovi tn 2, tel 58887148).
Avatud: 15.-16.10.2021 12:00-20:00 ja 17.10.2021 9:00-20:00.
3. Narva 6. Kool (P. Kerese tn 22, tel 58887149).
Avatud: 15.-16.10.2021 12:00-20:00 ja 17.10.2021 9:00-20:00.
4. Geneva Kontserdimaja (Võidu pr 2, tel 58887150).
Avatud: 15.-16.10.2021 12:00-20:00 ja 17.10.2021 9:00-20:00.
5. Kultuurimaja Rugodiv (A. Puškini tn 8, tel 58887151).
Avatud: 11.-14.10.2021 12:00-20:00, 15.-16.10.2021 12:00-20:00 ja 17.10.2021 9:00-20:00.
6. Narva Pähklimäe Gümnaasium (Pähklimäe tn 3, tel 58887152).
Avatud: 15.-16.10.2021 12:00-20:00 ja 17.10.2021 9:00-20:00.
7. Narva Spordikeskus (Rakvere tn 22d, tel 58887153).
Avatud: 15.-16.10.2021 12:00-20:00 ja 17.10.2021 9:00-20:00.
8. Paemurru Spordikooli lauatennisehall (Fama tn 2, tel 58887154).
Avatud: 15.-16.10.2021 12:00-20:00 ja 17.10.2021 9:00-20:00.
Valimisjaoskondade moodustamine (Narva Linnavalitsuse 16.08.2021 määrus nr 11)
Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
(Narva Linnavolikogu 23.09.2021 otsus nr 74)

Narva linna valimiskomisjoni protokollid ja otsused

Otsused Protokollid
nr 19
26.10.2023
Volikogu liikme volituste taastumine ning asendusliikme volituste lõpetamine nr 15
26.10.2023
nr 18
22.09.2023
Volikogu liikme volituste taastumine ning asendusliikme volituste lõpetamine nr 14
22.09.2023
nr 17
28.07.2023
Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine nr 13
28.07.2023
nr 16
06.07.2023
Volikogu asendusliikme määramine nr 12
06.07.2023
nr 15
20.12.2021
Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine nr 11
20.12.2021
nr 14
19.11.2021
Narva Linnavolikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine nr 10
19.11.2021
nr 13
15.11.2021
Narva Linnavolikogu esimese istungi kokkukutsumine nr 9
15.11.2021
nr 12
15.11.2021
Narva Linnavolikogu lisamandaatide registreerimine  
nr 11
15.11.2021
Narva Linnavolikogu asendusliikmete registreerimine  
nr 10
15.11.2021
Narva Linnavolikogu liikmete registreerimine  
nr 9
14.09.2021
Kandidaadi registreerimise otsuse tühistamine nr 8
14.09.2021
nr 8
10.09.2021
Kandidaatide registreerimine nr 7
10.09.2021
nr 7
07.09.2021
Volikogu liikme volituste taastumine ning asendusliikme volituste lõpetamine nr 6
07.09.2021
nr 6
31.08.2021
Valimisliidu "Katri Raigi nimekiri" registreerimine nr 5
31.08.2021
nr 5
25.08.2021
Valimisliidu Narodnyi Sojuz registreerimine nr 4
25.08.2021
nr 4
23.08.2021
Volikogu liikme volituste taastumine ning asendusliikme volituste lõpetamine nr 3
23.08.2021
nr 3
19.08.2021
Valimisliidu Elagu Narva registreerimine nr 2
19.08.2021
nr 2
19.07.2021
Linna valimiskomisjoni tööaja määramine nr 1
19.07.2021
nr 1
19.07.2021
Linna valimiskomisjoni aseesimehe valimine

Narva linna valimiskomisjoni asukoha määramine
(Narva Linnavalitsuse 19.07.2021 korraldus nr 557-k)

Narva Linna Valimiskomisjoni liikmete nimetamine
(Narva Linnavolikogu 17.06.2021 otsus nr 66)

Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine
(Narva Linnavolikogu 17.06.2021 otsus nr 65)


enlightened  enlightened  enlightened


Riigikogu valimised - 5. märts 2023 (www.valimise.ee)

Valimiste infotelefon: 1247| Valimiste e-post: info@valimised.ee| Valimiste veebileht: valimised.ee| Hääletamisruumide info: jsk.valimised.ee

Teadmiseks valijale
sõnumid valijale Riigikogu valimised 2023


tel 3599019 (valimiskasti kojutellimine Riigikogu valimiste ajal 3. märtsist kuni kella 14:00-ni 5. märtsil)
Kodus hääletamise avaldus Narva linnavalitsusele - kodus hääletamise taotlusi võib esitada kuni kella 14:00-ni 5. märtsil 2023.
*06.03.2023 kell 10:00 alustab Narva linna valimiskomisjon ehk häältelugemiskomisjon Narva linnavalitsuse konverentsisaalis (Peetri plats 5, I korrus) jaoskonnakomisjonide protokollides olevate andmete õigsuse kontrollimist hääletamissedelite ülelugemise teel


Narva linnas asuvad valimisjaoskonnad:
1. Narva Muusikakooli Kooriosakond (26. Juuli tn 9, tel 58887147).
Avatud: 3.-4.03.2023 12:00-20:00 ja 5.03.2023 9:00-20:00.
2. Narva Kreeholmi Gümnaasium (V. Gerassimovi tn 2, tel 58887148).
Avatud: 3.-4.03.2023 12:00-20:00 ja 5.03.2023 9:00-20:00.
3. Narva 6. Kool (P. Kerese tn 22, tel 58887149).
Avatud: 3.-4.03.2023 12:00-20:00 ja 5.03.2023 9:00-20:00.
4. Geneva Kontserdimaja (Võidu pr 2, tel 58887150).
Avatud: 3.-4.03.2023 12:00-20:00 ja 5.03.2023 9:00-20:00.
5. Kultuurimaja Rugodiv (A. Puškini tn 8, tel 58887151).
Avatud: 27.02.-2.03.2023 12:00-20:00, 3.-4.03.2023 12:00-20:00 ja 5.03.2023 9:00-20:00.
6. Narva Pähklimäe Gümnaasium (Pähklimäe tn 3, tel 58887152).
Avatud: 3.-4.03.2023 12:00-20:00 ja 5.03.2023 9:00-20:00.
7. Narva Spordikeskus (Rakvere tn 22d, tel 58887153).
Avatud: 3.-4.03.2023 12:00-20:00 ja 5.03.2023 9:00-20:00.
8. Paemurru Spordikooli lauatennisehall (Fama tn 2, tel 58887154).
Avatud: 3.-4.03.2023 12:00-20:00 ja 5.03.2023 9:00-20:00.

Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine