Volikogu

Narva  Linnavolikogu
Peetri plats 1, tel 3599032, narvavk@narva.ee
Narva Linnavolikogu töökord

Esimees 
Vladimir Žavoronkov
3599003
narvavk@narva.ee
Peetri pl 1-202
Aseesimees
Natalia Umarova
3599033
narvavk@narva.ee
Peetri pl 1-202
 
Aseesimees
Denis Larchenko
5684 8487
denis.larchenko@narva.ee
 

 


Volikogu kantselei

Narva Linnavolikogu Kantselei (rg-kood 75028016)
Peetri plats 1, tel 3599032, narvavk@narva.ee
Põhimäärus

Tööaeg: E-R 8.00-17.00. Lõuna: 12.00-13.00.

Juhataja
Julia Lashina
3599032, 5650 1260 
narvavk@narva.ee
Peetri pl 1-204
Peaspetsialist
Tatjana Laanvee
3599031
tatjana.laanvee@narva.ee
Peetri pl 1-200
Peaspetsialist
Anastassia Zahharova
3599034
anastassia.zahharova@narva.ee
Peetri pl 1-300
Vanemspetsialist
Tatjana Udovichenko
3599039
tatjana.udovichenko@narva.ee
Peetri pl 1-305
Raamatupidaja
Jelena Tarassova
3599037
jelena.tarassova@narva.ee
Peetri pl 1-302

 


Narva Linnavolikogu

Narva linnavolikogu, kui kohaliku omavalitsuse esinduskogu valitakse neljaks aastaks üldise ja ühetaolise valimisõiguse alusel vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele. Kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisel on linnavolikogu sõltumatu ning tegutseb ainult linnaelanike huvides ja nende nimel. Linnavolikogu töövormid on istungid (istungjärgud), komisjonide ja fraktsioonide koosolekud, aga samuti volikogu liikmete iseseisev töö. Linnavolikogu formeerib linnavolikogu eestseisuse, kuhu kuuluvad volikogu esimees, aseesimees ja fraktsioonide esimehed. Volikogu esimees esindab linnavolikogu ja juhib selle tööd. Linnavolikogu töö toimub vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud töökorrale.