25/10/23

Narva AOA tarbijakaitse

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistuse eesmärgiks on aidata tarbijat, kaitsta tema seaduslikke õiguseid, anda võimalusi teadmiste omandamiseks, et olla arukas osaleja turusuhetes ja vääriline vastane teenuste ja kaupade pakkujatele - müüjatele. Üksiktarbijal pole kerge teha õiget valikut külluses pakutavate kaupade ja teenuste seast ning hoiduda ärimeeste poolt oskuslikult seatud ebasoodsatest lepingutingimustest.

Narva Linna Arenduse ja Ökoonomika Ameti aadress:
Peetri plats 3, 20308 Narva

Kodanike vastuvõtt tarbijakaitsealastes küsimustes:
♦ esmaspäev kell 15.00–18.00 ja neljapäev kell 9.00-12.00

 Tarbijate nõustamine:
tel 3599044, e-post areng@narva.ee.

Infot antakse kõigile, kellel on tarbijakaitsega seotud küsimusi ja kes vajavad selles valdkonnas abi. Infotelefonil võib edasi anda konkreetseid kaebusi (näit. teatada aset leidnud rikkumistest teenindusettevõtetes, kaupluses, restoranides jne). Samuti saab küsida nõu selle kohta, kuidas toimida ühes või teises olukorras (tööstuskaupade garantiid puudutavad küsimused, probleemid kommunaalteenuste eest tasumisel, arusaamatused mingi teenuse tellimisel jne).

Vaata veel:
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet