Reguleeriv õigusakt - Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord

Toimumise aeg - Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal


Info varemlõpetanutele
Ametlik info - Haridus- ja Noorteamet

Õppurile - riigieksamiinfo varemlõpetanutele - riigieksamite toimumise ajad, eksamitele registreerimine. Registreerimisavaldus varemlõpetanutele, riigilõivu tasumine, eksamitulemustest teavitamine ja riigieksamitunnistuste väljastamine, varasemate aastate riigieksamite materjalid.


Kontaktisik Narvas:
Irina Tabakova
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna haridusteenistuse peaspetsialist
Tel. 3599212
E-post: irina.tabakova@narva.ee