Haridus

Narva munitsipaalharidust koordineerib Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna haridusteenistus.

Käesoleval ajal tegutseb Narvas kokku 11 kooli ja gümnaasiumi. Koolis õppimiseks valmistavad lapsi ette 17 koolieelset lasteasutust. Õpilaste vaba aega aitavad sisustada muusika-, koori-, kunsti- ja spordikoolid ning Laste Loomemaja (huvikoolid).

Tartu Ülikooli kolledži avamisega Narvas tekkis võimalus omandada akadeemilist haridust ning õppida avatud ülikoolis täiendõppes. Kolledž on ka rahvusvaheliste konverentside, näituste ja seminaride toimumise koht ning noorte kohtumispaik.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekoht on kutseõppeasutus. Õpe toimub eesti ja vene keeles, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

2000. a. sügisel avati Vanalinna Riigikool, mis töötab keelekümbluspõhimõttel. Tulevikus on selle kooli lõpetajad võimelised jätkama oma õpinguid eestikeelses gümnaasiumis.

Noorte tegevust koordineerib Narva Noortekeskus. Traditsiooniks on kujunenud iga-aastane Noortekeskuse korraldatav infomess "Orientiir", kus soovijad saavad infot õppimisvõimaluste kohta Eestis ja kaugemalgi.

 Hariduse arengukavad

Narva linna munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030


Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamid