Narva Linnavolikogu 30.11.2006 määrus nr 48 - Riigiteatajapdf


Ehitusmäärus on muudetud/täiendatud
Narva Linnavolikogu 15.03.2007 määrusega nr 6 ja
Narva Linnavolikogu 26.04.2007 määrusega nr 14

Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku hoone aluspinnaga 0-20 m² ja kuni 5 m kõrgusega ehitamiseks juhend, ning nõudmised kuni 01.07.2015 püstitatud nimetatud hoonete kohta - pdf


Päästeamet koostöös tuleohutusekspertidega on välja töötanud juhendi, mida saab võtta aluseks ehitise auditi tuleohutusosa, või ehitise tuleohutusauditi koostamiseks.

Juhend on leitav Päästeameti kodulehelt.


Ehitise seadustamine


Seni ehitisregistrisse kandmata ehitiste registreerimise juhend pdf