Narva linna haldusterritooriumil teostatavate mõõdistuste registreerimine, haldamine ning arhiveerimine toimub Narva geomõõdistuste infosüsteemis Geoarhiiv.
• Füüsilistel isikutel võimaldab teenus tutvuda Geoarhiivis arhiveeritud geomõõdistuste mõõdistusalade ja menetluse käiguga.
• Geoarhiivis registreeritud geodeesiafirmadele võimaldab teenus esitada geodeetilisi uurimistöid ja annab ligipääsu Geoarhiivis arhiveeritud mõõdistustööde ruumiandmetele.
• Geodeedile: Mõõdistuskord Narva linnas.

1. Mõõdistustöid tohivad teostada vaid litsenseeritud spetsialistid:
- sobiva ettevõtja leidmiseks geodeetiliste tööde valdkonnas saab kasutada Majandustegevuse registrit (tegevusala: Ehitusuuringud).

2. Geodeetiliste mõõdistuste meelespea:
Asjaolud, mida tuleb arvestada algsetel (konkurss, projekteerimine) kui ka järgnevatel (ehitamine, kasutusluba) etappidel, on järgmised:
• Projekteerimiseks on tarvis teha TOPO-GEODEETILIST UURINGUT.
• Projekti realiseerimisel (ehitus), täiendub projekti dokumentatsioon TEOSTUSMÕÕDISTUSTEGA.
• Peale kõiki ehitustööde lõppu kuid enne kasutusloa väljastamist korraldatakse veel üht teostusmõõdistust so EHITUSJÄRGNE KONTROLLMÕÕDISTUS.

Geodeetilise mõõdistuse tüüp Tulemus
TOPO-GEODEETILINE UURING  - topograafiline PLAAN tehnovõrkudega
TEOSTUSMÕÕDISTUS  - teostusJOONIS
EHITUSJÄRGNE KONTROLLMÕÕDISTUS  - topograafiline PLAAN tehnovõrkudega

 


Õiguslikud alused