Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele.

Riigimaa müügi elektrooniline enampakkumine (Tallinna mnt 71)

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele.