Elukohatoimingud

Perekonnaseisutoimingud

Aadress: Peetri plats 3-2, 20308 Narva
Tel 3599095, tel 3599096
E-post: rregister@narva.ee

Vastuvõtuaeg:
E 9:00-12:00, 14:00-18:00
K 9:00-12:00, 14:00-17:00
R 8:00-12:00
Küsimuste tekkimisel helistada tel 3599095 või tel 3599096, saata e-kiri rregister@narva.ee.


Elukohateadet ja ruumi omaniku õigustatud nõudmine on võimalik esitada:
- Saates digitaalselt allkirjastatud avalduse e-posti teel
- Kasutades e-rahvastikuregistri e-teenust
- Saates posti teel ja lisades teatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest (Elanikkonna registreerimise büroo, Peetri plats 3, Narva 20308)
Elukohatõendi avaldust on võimalik esitada:
- Saates digitaalselt allkirjastatud dokumendid e-posti teel
- Saates posti teel ja lisades teatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest (Elanikkonna registreerimise büroo, Peetri plats 3, Narva 20308)

Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise aluseks on elukohateated. Alates 9. detsembrist 2019. aastal saab e-elukohateadet esitada uues e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis.
1. Elukohateade. See esitatakse isiku poolt sooviga registreerida elukoha andmed seoses elama asumisega või elukoha muutumisega Eestis, elama asumisega välismaale või välismaalt Eestisse elama asumisega. Kui te olete kolinud, siis peate oma uue elukoha aadressi teatama 14 päeva jooksul.
Vajalikud dokumendid
elukohateadevorm (Lisa 1), /Notice of place of residence/
- isikut tõendav dokument
- koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest kui dokumendid saadetakse postiga
- koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek - kui teate esitaja ei ole ruumi omanik
- kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha teate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel
- laevapere liikmeks olemist tõendav dokument - kui elukohana esitatakse Eesti laevaregistrisse kantud laev ja kodusadam
- eluruumi täisealiste kasutajate nõusolek
Kui vanematel on lapse suhtes ühine hooldusõigus, on lapse elukoha andmete muutmiseks vajalik mõlema vanema nõusolek. Teine vanem, kes ei ole elukohateate esitaja, esitab nõusoleku lapse elukoha andmete muutmiseks isiklikult ja lihtkirjalikult või digitaalallkirjaga kinnitatult. Nõusolek võib olla elukohateatel või esitatud eraldi dokumendina.
Elukohateatega saate soovi korral esitada ka teise kasutatava elukoha aadressi- ja sideandmed (telefoninumber, elektronposti aadress).  Teise kasutatava elukoha ja sideaadressi andmetel on ainult informatiivne tähendus. Soovitame märkida elukohateatele kontakttelefoni, et saaksime operatiivselt teavitada Teid, kui elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmisel tekivad probleemid.

2. Teade rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmete muutmiseks ruumi omaniku õigustatud nõudmisel
See esitatakse ruumi omaniku poolt juhul kui isiku elukohaks on märgitud omaniku ruum aga elanikul pole õigust seda elamuseaduse järgi kasutada või elaniku ruumi kasutusõigus on lõppenud ja isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana.

► Avaldus elukohatõendi/ Rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks / → Kohe täidetav

Vaata veel:
→ Elukohatoimingud;
→ Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakiri.


♦ Perekonnaseisutoimingud

22.09.2021 Perekonnaseisutoimingud Narvas: sünni registreerimine, isaduse omaksvõtt, surma registreerimine, abielu lahutamine, abielu sõlmimine, perekonnaseisutõendite väljastamine

Aadress: Joala tänav 12, 20103 Narva linn
Tel 3321273, tel 3321276, tel 3570002
E-post: karin.martsepp@narva.eemerlin.martsepp@narva.ee

Vastuvõtuajad: esmaspäeval 10:00-14:00 ja neljapäeval 12:00-16:00.

Abielude sõlmimine toimub piiratud arvu külalistega.
Abielupaaridel kasutada võimalusel lapse sünni registreerimiseks e-teenust.

► Abielude piduliku registreerimise kuupäevad 2023. aastal

• Surmajuhtumi registreerimine (alates 01.07.2019).

Vaata veel:
→ Perekonnaseisutoimingud;
→ Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakiri.