Ettevõtlustoetuse andmise eesmärk on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, Narva linna alustavate ettevõtjate toetamine ja väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Narva linnas ettevõtluse arendamine.

Toetust antakse ühekordselt ühe ettevõte kohta. Taotleja esitab vormikohase taotluse koos kõigi vajalike lisadokumentidega Arenduse ja Ökonoomika Ametisse elektrooniliselt e-posti aadressile areng@narva.ee.

Enne taotluse esitamist tuleb tutvuda Ettevõtlustoetuse andmise korraga ning vajadusel konsulteerida Arenduse ja Ökonoomika Ameti spetsilalistiga.
Konsultandi kontakt: Viktoria Kaju, viktoria.kaju@narva.ee, tel. +372 3599083.

Dokumendid tutvumiseks:
Ettevõtlustoetuse andmise kord
Äriplaani koostamise juhend (lisa 2)

Taotluse ja aruande vormid:
Ettevõtlustoetuse taotluse vorm (lisa 1);
Finantsprognooside vorm (lisa 3);
Nõusoleku vorm käenduse andmiseks (lisa 5);
Kasutatud seadmete deklaratsiooni vorm (lisa 6);
Finantseerimise lepingu vorm (lisa 7);
Lõpparuande vorm (lisa 8);
Kuluaruanne (lisa 9).

Ettevõtlustoetusest teavitamiseks:
Logo (lisa 4).