25.11.22

 

Korteri-, garaaži- ja aiandusühistute esindajate ja liikmete nõustamine
Narva linnas korraldatud jäätmeveo teenus
Andmekaitse Inspektsiooni selgitus kaamerate kasutamisest elamualadel
Erinevad käitumisjuhised kriisiolukordadeks (infomaterjalid)Korteri-, garaaži- ja aiandusühistute esindajate ja liikmete nõustamine

 

Linnamajandusamet teatab, et ajavahemikus 20.04.2022 – 31.12.2022 osutatakse korteri-, garaaži- ja aiandusühistute esindajatele ja liikmetele juriidilise nõustamise teenust. Eelmainitud ühistute esindajate ja liikmete nõustamine on tasuta.
Vastuvõtule registreerimine toimub telefoni nr 5168060 (sh Viber`i vahendusel) ja e-posti yhistud@narva.ee teel.
Nõustamine kohapeal toimub aadressil Peetri plats 3, I korrus, kabinet nr 16 teisipäeviti ja neljapäeviti kell 16.00 kuni 18.00.Aiandusühistute toetus
 


11.04.2022: Narva linnale kuuluva freespuru taaskasutamiseks eraldamine
Linnale kuuluva freespuru taaskasutamiseks eraldamist reguleerib kord.
Freespuru eraldamiseks taotluse vorm ja sellega esitatav garantiikiri on siin.
Lisainfo: Aleksandr Tšernossitov, tel 55981781, aleksandr.tsernossitov@narva.ee.


 

Aiandusühistud

Aiandusühistute toetus:
2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.