Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet teatab, et Narva linna arengukava 2035 muutmise eelnõu on avalikustatud Narva linna veebilehel.  Narva linna arengukava muutmise eelnõu (eesti keeles) Narva linna arengukava muutmise eelnõu (vene keeles) Arengukava muudetakse...

Narva linna arengukava 2035 muutmise eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet teatab, et Narva linna arengukava 2035 muutmise eelnõu on avalikustatud Narva linna veebilehel.  Narva linna arengukava muutmise eelnõu ...

Üldplaneering on strateegilise juhtimise tööriist ruumilise arengu pikaajaliseks kavandamiseks ja linnaruumi kujundamiseks. Sellest tulenevalt on üldplaneering aluseks linnaruumi ja maakasutusega seotud otsuste langetamisel.

Üldplaneeringu avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu

Üldplaneering on strateegilise juhtimise tööriist ruumilise arengu pikaajaliseks kavandamiseks ja linnaruumi kujundamiseks. Sellest tulenevalt on üldplaneering aluseks linnaruumi ja maakasutusega seotud otsuste langetamisel.

www.kriis.ee, www.pagulasabi.ee. Riiklik infotelefon 1247 (24/7), Narva linna infotelefon +372 57874009 (tööpäevadel 8.00-17.00).

Oluline info

www.kriis.ee, www.pagulasabi.ee. Riiklik infotelefon 1247 (24/7), Narva linna infotelefon +372 57874009 (tööpäevadel 8.00-17.00).