Narva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõude avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Üldpaneering

Narva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõude avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Linnavolikogu palub anda endast teada Narva linna elanikel, kes soovivad kandideerida rahvakohtuniku kandidaadiks järgnevaks neljaks aastaks.

Narva Linnavolikogu otsib rahvakohtunike kandidaate

Linnavolikogu palub anda endast teada Narva linna elanikel, kes soovivad kandideerida rahvakohtuniku kandidaadiks järgnevaks neljaks aastaks.

Probleemidest linnatänavate ja kõnniteede puhastamisel saab teatada tööpäevadel telefonidel 58553190 (sõidu- ja kõnniteede hooldus) või 5181353 (haljasaladel asuvate kõnniteede hooldus).

Linnamajandusameti info

Probleemidest linnatänavate ja kõnniteede puhastamisel saab teatada tööpäevadel telefonidel 58553190 (sõidu- ja kõnniteede hooldus) või 5181353 (haljasaladel asuvate kõnniteede hooldus).

www.kriis.ee, www.ua-ru.eu, www.pagulasabi.ee. Riiklik infotelefon 1247 (24/7), Narva linna infotelefon +372 57874009 (tööpäevadel 8.00-17.00).

Oluline info

www.kriis.ee, www.ua-ru.eu, www.pagulasabi.ee. Riiklik infotelefon 1247 (24/7), Narva linna infotelefon +372 57874009 (tööpäevadel 8.00-17.00).