Linnavalitsus korraldab üldplaneeringu avaliku väljapaneku 15. aprillist kuni 16. maini 2024. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust.

Üldplaneeringu avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Linnavalitsus korraldab üldplaneeringu avaliku väljapaneku 15. aprillist kuni 16. maini 2024. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust.

www.kriis.ee, www.pagulasabi.ee. Riiklik infotelefon 1247 (24/7), Narva linna infotelefon +372 57874009 (tööpäevadel 8.00-17.00).

Oluline info

www.kriis.ee, www.pagulasabi.ee. Riiklik infotelefon 1247 (24/7), Narva linna infotelefon +372 57874009 (tööpäevadel 8.00-17.00).