Õppus toimub Kirde maakaitseringkonna vastutusalas 13.-22.09.2023 ja õppusel osalejad liiguvad Narva linna alal jalgsi ja masinatel, viiakse läbi erinevaid taktikalisi harjutusi ja kasutatakse paukmoona. Koostööharjutused lõppevad 21.09.23 lõpuharjutusega Narvas ja Narva-Jõesuus.

Kaitseliidu teade: õppus Ussisõnad

Õppus toimub Kirde maakaitseringkonna vastutusalas 13.-22.09.2023 ja õppusel osalejad liiguvad Narva linna alal jalgsi ja masinatel, viiakse läbi erinevaid taktikalisi harjutusi ja kasutatakse paukmoona. Koostööharjutused lõppevad 21.09.23 lõpuharjutusega Narvas ja Narva-Jõesuus.

Narva Linnavalitsus korraldas üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku 06.04.-06.05.2023, mille kestel oli igal isikul õigus avaldada eelnõude kohta oma arvamust. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 09.06.2023.

Narva linna üldplaneeringu ja KSH eelnõu avaliku väljapaneku tulemused

Narva Linnavalitsus korraldas üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku 06.04.-06.05.2023, mille kestel oli igal isikul õigus avaldada eelnõude kohta oma arvamust. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 09.06.2023.

www.kriis.ee, www.ua-ru.eu, www.pagulasabi.ee. Riiklik infotelefon 1247 (24/7), Narva linna infotelefon +372 57874009 (tööpäevadel 8.00-17.00).

Oluline info

www.kriis.ee, www.ua-ru.eu, www.pagulasabi.ee. Riiklik infotelefon 1247 (24/7), Narva linna infotelefon +372 57874009 (tööpäevadel 8.00-17.00).