« Tagasi

Huviharidus alates 01.02.2021

Narva linna huvikoolides, kultuurimajas Rugodiv ja Narva Noortekeskuses toimuv noorsootöö, huviharidus ja huvitegevus alates 1. veebruarist

1. veebruaril toimus Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna esindajate ja Narva Linnakantselei kriisireguleerimise alase nõuniku kohtumine Terviseameti esindajaga, kus arutleti Narva munitsipaalsete huvikoolide tööd, kultuurimajas Rugodiv toimuva huvitegevuse ning Narva Noortekeskuses toimuva noorsootöö korraldamise küsimusi.

Käesoleval ajal tegutsevad asutused vastavalt riigi poolt kehtestatud piirangutele. Vastavalt Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti poolt kehtestatud korraldustele peab noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse korraldamisel täitma allpool toodud nõudeid:

• Sisetingimustes tuleb kontaktse ja kõrge viiruseleviku riskiga tegevuse puhul lähtuda 2+2 reeglist. Kõrge viiruseleviku riskiga on tegevused, mille käigus toimub intensiivne sisse ja välja hingamine ning aerosoolide teke. See puudutab näiteks laulmist, tantsimist, võitluskunste, kuid ka puhkpillide mängimist ja muud taolist.

• Mittekontaktse ja madalama riskiga tegevuse juures jääb endiselt kehtima osalejate hulga piirang 10+1. See puudutab näiteks maalimist, pilatest, kitarriõpet, arvutiõpet.

• Kõigi sisetingimustes läbi viidavate tegevuste puhul:
- Tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel see ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
- Ruumi täituvus võib olla kuni 50%.
- Isolatsioonis viibivad isikud ei tohi külastada asutusi ega kontakttegevuses osaleda.
- Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega, sh koridorides, fuajees, garderoobis, riietusruumides, duširuumides jne. Peab olema tagatud desinfitseerimisnõuete täitmine.

• Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 50 osalejaga rühmas.

♦ Terviseameti poolt koostatud nimekiri kõrgema ja madalama riskiga tegevuste kohta on siin.
♦ Vabariigi Valitsuse korraldusega võib tutvuda siin.
♦ Sporditegevuse juhendiga saab tutvuda siin.

Õppetasu Narva munitsipaalsetes huvikoolides ja kultuurimaja Rugodiv huviringides ei võeta kuni vastava Narva Linnavalitsuse korralduse kehtetuks tunnistamiseni.

Üldhariduskoolide poole täituvuse piirangu pikendamise, tugevdamise või leevendamise vajadus vaadatakse üle sellel nädalal lähtudes Terviseameti andmetest, ohuprognoosist ja antud soovitustest.

► 03.02.2021: Kultuuriministeeriumi selgitused sporditegevusele kehtivate piirangute kohta

Informatsiooni edastas avaldamiseks:
Anastassia Yakovleva
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
tel 3599259
anastassia.yakovleva@narva.ee