Lehed sildiga Topic.

Viimastel päevadel on RIA poole pöördunud mitu inimest, kes on saanud kahtlaseid telefonikõnesid riigiportaali eesti.ee töötajatena esinenud inimestelt. Palume petukõne kahtluse korral teatada...

Eesti.ee portaali nimel tehakse petukõnesid

Viimastel päevadel on RIA poole pöördunud mitu inimest, kes on saanud kahtlaseid telefonikõnesid riigiportaali eesti.ee töötajatena esinenud inimestelt. Palume petukõne kahtluse korral teatada...

Infopäev toimub 18.12.2023 kl 16:00–17:30 Narva Rahvaste Majas (Kreenholmi 25, 3. korrus), üritus on nii eesti kui vene keeles. Osalemine on tasuta, vajalik on eelnevalt registreeruda...

Korterelamute tervikrenoveerimise infopäev

Infopäev toimub 18.12.2023 kl 16:00–17:30 Narva Rahvaste Majas (Kreenholmi 25, 3. korrus), üritus on nii eesti kui vene keeles. Osalemine on tasuta, vajalik on eelnevalt registreeruda hiljemalt...

30. novembriks olid projekti "Narva projektid kapitaliseerimise suunas/Narva projects CAP" plaanitud tegevused edukalt ellu viidud. Projekti eesmärgiks oli suurendada Narva projektide...

Projekt "Narva projektid kapitaliseerimise suunas/Narva projects CAP" on edukalt ellu viidud

30. novembriks olid projekti "Narva projektid kapitaliseerimise suunas/Narva projects CAP" plaanitud tegevused edukalt ellu viidud. Projekti eesmärgiks oli suurendada Narva projektide tulemuste...

Tavaks on saanud, et Narva linna loob ja toob mõnusat jõulumeeleolu ja -tunnet jõuluküla. Sellel aastal avab jõuluküla oma väravad 22. detsembril kell 17.00, külastajaid oodatakse Raekoja platsil...

Tänavu avatakse Narva linna traditsiooniline jõuluküla Raekoja platsil

Tavaks on saanud, et Narva linna loob ja toob mõnusat jõulumeeleolu ja -tunnet jõuluküla. Sellel aastal avab jõuluküla oma väravad 22. detsembril kell 17.00, külastajaid oodatakse Raekoja platsil...

Arvamused ja ettepanekud on võimalik esitada kuni 20.12.2023 e-posti aadressile kultuur@narva.ee pealkirjaga “Arengukava muutmine”. Täiendav info: tel 3599120, kultuur@narva.ee.

Algas Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava muudatuste avalik arutelu

Arvamused ja ettepanekud on võimalik esitada kuni 20.12.2023 e-posti aadressile kultuur@narva.ee pealkirjaga “Arengukava muutmine”. Täiendav info: tel 3599120, kultuur@narva.ee.

Narva linna 2024. aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate...

Lühiülevaade Narva linna 2024. aasta eelarvest

Narva linna 2024. aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate...

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Võsa tn 13)

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5,...

Kultuuriosakond kutsub osalema Narva linna 2023. aasta parimate sportlaste valimistel. Oma ettepanekuid võib saata kuni 14.12.2023 e-posti teel aadressidele kultuur@narva.ee või...

2023. aasta parimate sportlaste ja võistkondade valimine

Kultuuriosakond kutsub osalema Narva linna 2023. aasta parimate sportlaste valimistel. Oma ettepanekuid võib saata kuni 14.12.2023 e-posti teel aadressidele kultuur@narva.ee või...

Selgusid Riigi Tugiteenuse Keskuse korraldatud Euroopa Liidu toetuste abil ellu viidud projektide konkursi „Südamega tehtud eurotegu“ võitjad. Võitjaks osutusid Tartu, Pärnu ja Võru linna ning 4...

Narva projektid jõudsid 30 parima euroteo sekka

Selgusid Riigi Tugiteenuse Keskuse korraldatud Euroopa Liidu toetuste abil ellu viidud projektide konkursi „Südamega tehtud eurotegu“ võitjad. Võitjaks osutusid Tartu, Pärnu ja Võru linna ning 4...

• Foto: Maila Meldre. 30. novembril toimus Jõhvi Kontserdimajas "Ida-Viru Aasta ettevõtte ja vabaühenduse" parimate tunnustamine, mille raames toodi esile ja autasustati ka Ida-Virumaa...

Parim uus seiklus 2024

• Foto: Maila Meldre. 30. novembril toimus Jõhvi Kontserdimajas "Ida-Viru Aasta ettevõtte ja vabaühenduse" parimate tunnustamine, mille raames toodi esile ja autasustati ka Ida-Virumaa...

• Foto: Maila Meldre. Ida-Viru Tegus Kodanik 2023 on Aleksandr Openko, Narva 6. Kooli ajalooõpetaja, ajalooteaduste magister ja sertifitseeritud giid.

Ida-Viru Tegus Kodanik 2023 on Aleksandr Openko

• Foto: Maila Meldre. Ida-Viru Tegus Kodanik 2023 on Aleksandr Openko, Narva 6. Kooli ajalooõpetaja, ajalooteaduste magister ja sertifitseeritud giid.

Seoses pneumohalli ehitusega ajavahemikul 06.-12.12.2023 (kaasa arvatud) suletakse liikluseks Kreenholmi tänav Kulgu tänava suunas ning ümbersõit toimub Maslovi tänava kaudu . Juhime teie...

​Muudatused liikluskorralduses 06.-12.12.2023

Seoses pneumohalli ehitusega ajavahemikul 06.-12.12.2023 (kaasa arvatud) suletakse liikluseks Kreenholmi tänav Kulgu tänava suunas ning ümbersõit toimub Maslovi tänava kaudu . Juhime teie...

8. detsembril kell 16.00 avatakse Narva Keskraamatukogu 4. korrusel Käru Muuseumi näitus, mis on pühendatud USA ja Eesti naiste õigustele.

Rändnäitus "Piiriülene võrdõiguslikkus: naiste õigused USAs ja Eestis"

8. detsembril kell 16.00 avatakse Narva Keskraamatukogu 4. korrusel Käru Muuseumi näitus, mis on pühendatud USA ja Eesti naiste õigustele.

Seoses iga päev suureneva lumevaibaga, tuletab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet hooneomanikele meelde, et katustele kogunev raske lumi võib kujutada endast ohtu nii katuste all...

Hoonete katused tuleb regulaarselt lumest ja jääst puhastada

Seoses iga päev suureneva lumevaibaga, tuletab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet hooneomanikele meelde, et katustele kogunev raske lumi võib kujutada endast ohtu nii katuste all...

Abilinnapea linnapea ülesannetes Oleg Karpikov ja linnavalitsuse liige, Rahandusameti direktor Jelena Golubeva andsid 30. novembril Narva Linnavolikogu esimehele Irina Janovitšile üle 2024. aasta...

Narva linna 2024. aasta eelarve eelnõu jõudis Volikogusse

Abilinnapea linnapea ülesannetes Oleg Karpikov ja linnavalitsuse liige, Rahandusameti direktor Jelena Golubeva andsid 30. novembril Narva Linnavolikogu esimehele Irina Janovitšile üle 2024. aasta...

Narva linn osaleb alates 2022. aasta sügisest projektis LIFE LATESTadapt ehk „Looduspõhiste ja nutikate lahenduste portfoolio väljatöötamine ja demonstreerimine linnade kliimataluvuse parandamiseks...

Projekt "LIFE LATESTadapt"

Narva linn osaleb alates 2022. aasta sügisest projektis LIFE LATESTadapt ehk „Looduspõhiste ja nutikate lahenduste portfoolio väljatöötamine ja demonstreerimine linnade kliimataluvuse parandamiseks...

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 23.11.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 69 Narva Linnavolikogu 07.04.2005 otsuse nr 56/53 "Narva jõe vana sängi...

Teade detailplaneeringu menetluse lõpetamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 23.11.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 69 Narva Linnavolikogu 07.04.2005 otsuse nr 56/53 "Narva jõe vana sängi...

Toetuse saamiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonda vormikohane taotlus hiljemalt 05.01.2024. a e-posti aadressile jelena.protkova@narva.ee. Enne taotluse esitamist tutvuge...

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Toetuse saamiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonda vormikohane taotlus hiljemalt 05.01.2024. a e-posti aadressile jelena.protkova@narva.ee. Enne taotluse esitamist tutvuge...

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kutsub Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avalikule arutelule 12. detsembril 2023 kell 15:30. Arutelu toimub Narva...

Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneering eskiisi avalik arutelu

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kutsub Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneeringu eskiisi avalikule arutelule 12. detsembril 2023 kell 15:30. Arutelu toimub Narva...

Seoses 2.12.23 kell 17.30-19.30 Narva linnas toimuva ööjooksuga muutub liikluskorraldus võistlustrassi tänavatel ja marsruudil:

Ööjooks muudab Narva linnas lühiajaliselt liikluskorraldust

Seoses 2.12.23 kell 17.30-19.30 Narva linnas toimuva ööjooksuga muutub liikluskorraldus võistlustrassi tänavatel ja marsruudil:

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 69