« Tagasi

Toimus Narva linna kliima- ja energiakava visiooniseminar

30. märtsil toimus Tartu Ülikooli Narva kolledžis seminar "Narva – veelgi parema energia linn aastal 2035?". Seminari juhatas sisse linnapea Katri Raik, kes kutsus Narvalasi üles aktiivselt panustama kava koostamisse.

Kava koostajad ettevõttest Energex Energy Experts andsid ülevaate Narva linna kliima- ja energiavaldkonna hetkeseisust, kaasamisküsitluste tulemustest ja ühiselt arutati arenguvõimalusi rohepöörde raames. Üritusel osalejad nägid Narva tulevikku positiivses valguses ning ka küsitluse tulemustest järeldus elanike soov panustada kliima- ja energiavaldkonna arengutesse.

Kohapeal osales 34 inimest ja üritust kanti üle Narva linna facebooki lehel, kus on seda võimalik ka järele vaadata.

Projekti järgmise etapina toimuvad aprillis valdkondlikud töötoad, mille raames arutatakse lähemalt kliima- ja energiakavas kajastatavate valdkondade probleeme ja võimalusi ning, kus igaüks saab oma arvamust avaldada.

Endiselt on avatud ka arvamusküsitlus, millele saab vastata nii eesti (https://forms.office.com/r/gcjcsq4Avq) kui ka vene (https://forms.office.com/r/S95D5gwMMh) keeles tekstis toodud linkidel või kasutades järgnevaid QR-koode:

Eestikeelne küsimustik

Venekeelne küsimustik
kood

Narva linna kliima ja energiakava toetatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismist.