« Tagasi

Pimeaed on avatud

Projekt «Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp» (projekt nr 2014-2020.9.02.17-0004)

20.01.2022. a avati peale rekonstrueerimist Narva Pimeaed (Victoria bastioni osa). Rekonstrueerimise käigus ehitati Victoria bastionile paviljon, rekonstrueeriti Pimeaia pargi kõnniteed ja trepid, rajati välisvalgustus ja videovalvesüsteem, paigaldati pargipingid, urnid ja lillevaasid. Teostatud puude hoolduslõikus ning likvideeriti ka mõned haiged puud. Rekonstrueerimistööde käigus teostati ka haljastustöid.

Pargi keskosas (sissepääsu lähedal) ehitati väike plats suveürituste läbiviimiseks ning bastionide kasemattide sissepääsu lähedale rajati koht jäätisekioski paigaldamiseks.

Narva Pimeaed

Projekti üldeesmärk: linnasisese alakasutatud Vanalinna ala arendamine ja linnapiirkonna arengule tõuke andmine.
Projekti otsene eesmärk: Pimeaia pargi ülemise osa rekonstrueerimine ja heakorrastamine.

Narva Pimeaed: lehtla

Pimeaia rekonstrueerimise ehitusprojekti koostas Zoroaster OÜ, autorid - maastikuarhitekt Maire Uustal ja arhitekt Vladimir Orlov.

Rekonstrueerimistöid teostasid Sinear OÜ (pankrotis) ja ehitusfirma Terre Ehitus OÜ, omanikujärelevalvet teostas Infragate Eesti AS ja Lindvill OÜ, ehitusjuhtimise teenust osutas Ehitusagentuur OÜ.

Projekti toetas Euroopa Regionaalarengu Fond meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu (toetuse andmise tingimused meetmes "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng"), mille rakendusüksuseks on Riigi Tugiteenuste Keskus.

Rohkem infot projektist.

Lisainfo:
Polina Erikson
Projektide teenistuse peaspetsialist (projektijuht)
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599046, 56886111
e-post polina.erikson@narva.ee