« Tagasi

Kutse Narva linna arengukava 2035 avalikule arutelule

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet kutsub kõiki soovijaid Narva linna arengukava 2035 avalikule arutelule, mis toimub 23. mail 2022 kl 15.00 - 17.00 Narva Rahvaste maja aulas aadressil Kreenholmi tn 25. Üritusel tutvustatakse linna arengukava ja arutatakse ühiselt Narva arenguvajaduste üle.

Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 19.05.2022 aadressil anastassia.yakovleva@narva.ee - palume kirja panna oma nime ning kontaktandmed (osalejate arv on piiratud)

Narva linna arengukava 2035 eelnõu eesti ja vene keeles on avalikustatud Narva linna veebilehel www.narva.ee. Avaliku väljapaneku vältel on kõigil õigus esitada kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid eelnõu kohta.

Eelnõu avalik väljapanek kestab kuni 27.05.2022. a. Ettepanekud eelnõu täiendamiseks või muutmiseks tuleb saata kirjalikult Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile aadressile Peetri plats 3-5, 20308 Narva või e-postile anastassia.yakovleva@narva.ee

Loodame kõigi Narva linna arengus huvitatud inimeste koostöövalmidusele ning aktiivsele arengukava koostamises osalemisele!