« Tagasi

Kutse istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 21. septembril 2023 kell 16.00 Raekoja plats 1, III korruse saalis.
 
Päevakord:
 
1. Kangelaste prospekt 37 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine (OE053).
2. Projektis „Ida-Viru HaridusHorisont" osalemine ning kaasfinantseeringu kinnitamine (OE075)
3. Projekti "Stockholmi platsi ehitus, 2. etapp" teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine (OE069).
4. Projekti „Vestervalli 17 üürimajade ehitamine" teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine (OE070)
5. Projekti „Narva uue hooldekodu ehitamine" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine (OE072).
6. Narva linna jäätmekava 2023-2029 kinnitamine (ME026). Narva linna jäätmekava 2023-2029
7. SA Narva Linna Arendus projekti "Äkkeküla olme- ja teenindushoone ehitamine" omafinantseeringu kinnitamine (OE068).
8. Projektis „Ida-Virumaa kui turismisihtkoha arendamine ja külastatavuse suurendamine" osalemine ning kaasfinantseeringu kinnitamine (OE073).
9. Narva Linnavolikogu 23.12.2021 otsuse nr 96 „Projekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine" teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine" muutmine (OE074).
10. Narva Linnavolikogu 30.06.2022 määruse nr 15 „Narva linna arengukava 2035 kinnitamine" muutmine (ME023). Narva linna arengukava 2035. Tegevuskava. Eelarvestrateegia
11. Kaugküttepiirkonna määramine (ME025).
12. Narva Linnavolikogu esimehele töötasu määramine (OE079).
13. Narva Linnavolikogu aseesimehele hüvitise määramine (OE078).
14. Linnavolikogu spordikomisjoni koosseisu muutmine (OE080)
15. Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine (OE076)
16. Narva Linnavolikogu 18.12.2007 määruse nr 46 „Narva Linnavolikogu kantselei põhimäärus" muutmine (ME027)
 
Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees