« Tagasi

Jalg- ja jalgrattateede võrgustiku arendamine jätkub

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet on lõpule viinud Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku arendamise projekti 3. etapi teostatavus- ja tasuvusanalüüsi koostamise. Kolmanda etapi eesmärgiks on täiendada olemasolevat jalgrattateede võrgustikku, ühendada olemasolevad jälgrattateed ühtsesse võrku,  tagada juurdepääsud Narva linnast  Kudruküla, Peeterristi, Olgina, Kulgu  suvilapiirkondadele ja muudele aktiivselt kasutatavatele äärelinna aladele. Teostatavus- ja tasuvusanalüüsi käigus töötati välja trassid, koostati uute ja parendatud jalg- ja jalgrattateede ligikaudne ehituseelarve, finantsplaan ja rahastamismudel. Dokumendid koostasid konsultatsioonifirmad OÜ Stratum ja OÜ Pyramid Consult.

Kokku käsitleti ja analüüsiti 170 km teid, sealhulgas 100 km Narva-Jõesuu haldusterritooriumil kulgevaid marsruute. Arvestades tööde kogumahtu, peab linn valima välja nende esmajärgseks elluviimiseks kõige prioriteetsemad suunad ja marsruudid.  Narva territooriumil on määratud prioriteetsena 28 km jalgrattateid, mille projekteerimine ja ehitamine on kavandatud aastatele 2023-2026. Analüüsi kohaselt kujuneb selle esmase etapi projekteerimise ja ehitamise maksumuseks tänapäeva hindade alusel enam kui 7,5 miljonit eurot. Linn plaanib projekti jaoks saada rahavahendeid järgmise projektiperioodi fondidest ja programmidest.

Narva linn tegeleb järjepidevalt ja süsteemselt jalg- ja jalgrattateede võrgustiku arendamisega nii linnasisestel kui ka äärelinnalistel aladel.

Projekti Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise 1. etapp oli ellu viidud perioodil 2017-2018.  Selle etapi tulemusena Narva linna territooriumile oli rajatud kokku  36,5 km jalgratta- ja jalgteid, nendest 15,1 km uusi jalgrattateede ühendusi ning 21,4 km kergliiklusteid olemasolevate kõnniteede baasil.

Projekti Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise 2. etapp oli ellu viidud 2019 – 2021 aastatel. Selles etapis oli ehitatud umbes 6,9 km uusi jalgrattateesid Narva-Jõesuu territooriumil, millest Peeterristi-Tõrvajõe lõik moodustab umbes 2,2 km ja Narva-Narva-Jõesuu-Hiiemetsa lõik umbes 4,7 km. Samuti oli sellise etapi raames loodud jalgratturite, elanike ja külaliste abistamiseks Narva piirkonna jalgrattateede interaktiivne kaart. Kaardile on märgitud nii Narva linna jalgrattateed, kui ka Narva ja Narva-Jõesuu vahelised jalgrattateed ning Narva-Jõesuu kuurortlinna rattateed. Kaart on leitav:
https://arcg.is/Narva_piirkonna_jalgrattateed.

Toetas EL

Projekti 1. ja 2. etapi ehitamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet vastutas selle ellu viimise eest.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
areng@narva.ee