« Tagasi

Avalik kirjalik enampakkumine linnavara üürile andmiseks

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Narvas Haigla tn 6 hoones 1. korrusel asuva ruumi nr 81 üldpindalaga 16,6 m² üürile andmiseks järgmistel tingimustel:
 • kasutusala – kontor;                                                    
 • üürilepingu kehtivusaeg  – tähtajatult;
 • üüritasu alghind – 70 euro/kuu
 • osavõtutasu – 32 eurot;
 • tagatisraha – 210 eurot.        
 
Üürilepingu lisatingimused:
 • investeeringud linnavara üürilepingu kasutamiseks kõlblikku seisundisse viimiseks;
 • lepingu tingimuste täitmiseks vajalike seadmete paigaldamine kontori ruumisse linnavara kasutaja kulul;
 • kommunaalmaksete eest tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele.             
 
Avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti e-posti aadressile: narvahanked@narva.ee kuni 1. august 2023 kella 16.00-ni digitaalselt allkirjastatud pakkumus, märkides allkirjastatud dokumendi konteineri nimes ainult vara nimetuse – Haigla tn 6-81.
 
Enampakkumine toimub 02.08.2023. a kell 10.00 linnamajandusametis aadressil Narva, Peetri plats 3–23/5 (4. korrus).
 
Pakkumuses peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud tingimuste ja lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
 1. isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
 2. linnavara kasutusala;
 3. sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa (eurodes), nende mitteühtimisel kehtivaks loetakse sõnadega kirjutatud pakkumine;
 4. kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus enampakkumise tingimustega;
 5. kinnitus Narva linna ees võlgnevuse puudumise kohta;
 6. kinnitus maksuvõlgnevuse puudumise kohta;
 7. arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada enampakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.
 
Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti kontole nr EE171010220258553221, AS SEB Pank, hiljemalt 01. august 2023.
Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka.
Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Narva Linnavalitsuse poolt.
 
Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata.
 
Täiendavat infot enampakkumise toimumise ja lisatingimuste kohta saab Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist (tel 5665 0661, e-post jekaterina.kazakova@narva.ee).