« Tagasi

30. märtsil kell 16.00 toimub seminar "Narva – veelgi parema energia linn aastal 2035?"

Narva linn on alustanud kliima- ja energiakava koostamist. Kliima- ja energiakava koostamise eesmärk on Narva linna kliima- ja energiapoliitika eesmärkide seadmine ja mõtestamine ning tegevuskava koostamine. Kavaga pannakse paika kindlad sammud kliimamuutuste leevendamiseks, samuti annab kava ülevaate hetkeolukorrast ning võimaldab selgelt välja tuua peamised probleemkohad. Läbi projekti on võimalik tõsta Narva linnavalitsuse pädevust ja teadlikkust kliima ja energia valdkonnast ja eesmärkidest ning paraneb elu-, ettevõtlus- ja looduskeskkonnaga seotud otsuste ja tegevuste kvaliteet.

Narva linna kliima- ja energiakava koostajaks on Energex Energy Experts OÜ ning välispartnerina jagab oma kogemusi BioText Norrast. Energex Energy Experts on konsultatsioonifirma, mis on spetsialiseerunud energeetikale, digitaliseerimisele, tootmistehnoloogiatele ja -protsessidele.

Koostatav kava on laiapõhjaline ning kajastatakse teemasid alates tervisest kuni transpordini. Narva linna kliimakavas on seatud prioriteetseteks valdkondadeks: taristu ja ehitised, energeetika ja varustuskindlus ning kogukond, teadlikkus ja koostöö.

Kava koostamisel on võtmetähtsusega kaasamisürituste läbiviimine mõistmaks piirkondlike murekohti ning tagades, et kavasse jõuavad sisulised meetmed. Narva linnavalitsuse kodulehel ja sotsiaalmeedias on avatud küsimustik, kus on võimalik panna kirja oma mõtted ja hoiakud Narva linna kliima- ja energiakava valdkondades. Küsimustikule pääseb ligi ka lisatud QR-koodi abil.

QR kood

Küsimustiku vastuseid kasutatakse sisendina kaasamisürituste korraldamisel. Kõige esimene kaasamisüritus, visiooniseminar „Narva – veelgi parema energia linn aastal 2035?", toimub juba 30. märtsil kell 16.00 Narva Kolledžis. Visiooniseminarile on oodatud kõik inimesed, kes on huvitatud arengutest Narva linna kliima- ja energiavaldkonnas. Ürituse päevakava on toodud järgnevalt.

Visiooniseminari päevakava
16.00 – Kogunemine, tervitussõnad, korralduslikud küsimused
16.10 – Sissejuhatus, Narva linnapea Katri Raik
16.20 – Euroopa Liidu Rohelepe ning kliima- ja energiakava koostamise eesmärk
16.30 – Kliimamuutuste mõju Narva linnale
16.40 – Ülevaade Narva linna energiakasutuse hetkeseisust, probleemidest ja võimalustest
17.00 – Energiapaus
17.15 – Küsitluse tulemused
17.30 – Narva linna arengustsenaariumid ja visioon aastaks 2035
17.50 – Järgnevad sammud ja lõppsõna

Seminarile registreerimine.

Projekti toetatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismist, toetuse summa on 50 000 €.

Lisainfo:     
Galina Siniorg
Keskkonna vanemspetsialist
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
e-post: galina.siniorg@narva.ee
tel. 3599253, + 372 51911077