« Tagasi

Narva linna arengukava 2035 muutmise eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet teatab, et Narva linna arengukava 2035 muutmise eelnõu on avalikustatud Narva linna veebilehel. 
Arengukava muudetakse tegevuskava ja eelarvestrateegia osas. Avaliku väljapaneku vältel on kõigil õigus esitada kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid eelnõu kohta.
 
Eelnõu avalik väljapanek kestab kuni 14.07.2024. a.
 
Ettepanekud eelnõu täiendamiseks või muutmiseks palume saata kirjalikult aadressile:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Peetri plats 3-5, 20308 Narva
või e-postile: areng@narva.ee kirja nimetusega "Narva linna arengukava".
 
Narva linna arengukava 2035 muutmise eelnõu avalik arutelu toimub 10. juulil 2024 algusega kell 15.00 Narva raekoja suures saalis. Oodatud on kõik soovijad.