« Tagasi

Jätkuvad ilmastikuolude tõttu peatatud olnud jõeäärse promenaadi II etapi ehitustööd

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet teatab, et  Narva jõeäärse promenaadi II etapi ilmastikuolude tõttu peatatud ehitustööd jätkuvad alates 19. aprillist 2022 taas, vastavalt ehitaja OÜ RTS Infraehitus poolt esitatud teatele. Sildade rekonstrueerimise ehitustööd Joaoru puhkeala saarel jätkuvad alates 3. maist 2022.
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet tuletab meelde, et ehitusplatsil viibimine on ohtlik ja keelatud.

Natalia Orava pilt

Ehitustööd teostatakse projekti „Jõepromenaadid III"  raames. Narva jõeäärse promenaadi projekteerimis- ja ehitustööde 2. etapi raames on planeeritud käesoleva jõepromenaadi jätkamine Joaoru puhkealal, sh saarel, kalda ranniku tugevdamine, sildade rekonstrueerimine, energiasäästliku valgustuse paigaldamine, kergliiklusteede ehitamine, 5-krooni vaate vaatamisplatsi ehitamine, territooriumi heakorrastamine.

Projekti eesmärgiks on Narva ajalooliste kaldapealsete promenaadide väljaehitamine, muutes piirilinnade jõeäärseid alasid atraktiivseks linnaruumiks, mis tõstavad Narva linna elu-, puhke- ja külastuskeskkonna kvaliteeti ja konkurentsivõimet.

Projekti juhtiv partner on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

Projekti „Jõepromenaadid III" kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.
Projekti kogumaksumus on 5 290 443,31 eurot, nendest partnerite omafinantseering on 539 322,56 eurot ning programmi toetus 4 751 120,75 eurot. Projekt kestab 3,5 aastat (juuli 2019 - detsembrini 2022).  Täiendav info projektist on leitav: http://www.forttour.net.

Lisainfo:
Natalia Orava
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599085
natalia.orava@narva.ee