« Tagasi

Sünnitoetus

 

Alus: 

Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määrus nr 4 „Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas"

 

Sünnitoetust makstakse pärast lapse sündi.

Toetus on ühekordne ja selle on õigus taotleda ühel lapse vanemal või selle puudumisel muul lapse seaduslikul esindajal (edaspidi taotleja). Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel hoolekandeasutuses.

Taotleja elukohana peab olema registreeritud Narva linn vähemalt aasta enne lapse sünnikuupäeva. Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Narva linna elanik sünnist alates.

Toetuse määraks on Vabariigi Valitsuse poolt eelmiseks aastaks kehtestatud kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral. Toetuse suuruse kindlaksmääramisel on aluseks lapse sünnikuupäev.

Toetus makstakse kolmes osas:

  • 100 eurot makstakse pärast lapse sündi;
  • 100 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel;
  • ülejäänud toetuse osa makstakse lapse kaheaastaseks saamisel.

Toetuse teine ja kolmas osa makstakse tingimusel, et laps ning mõlemad lapse vanemad, üksinda last kasvatav vanem või muu lapse seaduslik esindaja on rahvastikuregistri andmetel katkematult Narva linna elanikud alates lapse sünnist kuni kaheaastaseks saamiseni.

 

Toetuse taotlemine

Toetuse saamiseks on vaja esitada Narva Linna Sotsiaalabiametile taotlus.

Taotlusele lisatakse sünnitõend ja taotleja isikut tõendav dokument ning vajadusel muu dokument, mis tõendab toetuse saamise õigust.

Taotluse toetuse saamiseks võib esitada kolme kuu vältel pärast lapse sündi.

Toetuse esimene osa makstakse välja hiljemalt viie tööpäeva jooksul päras kõikide vajalike dokumentide esitamist taotleja poolt esitatud arveldusarvele. Toetuse teine ja kolmas osa makstakse taotleja poolt esitatud arveldusarvele hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast lapse ühe- ja kaheaastaseks saamist.

Toetuse teist ja kolmandat osa eraldi taotlema ei pea.

 

Sünnitoetuse taotluse vorm (pdf)

Sünnitoetuse taotluse form (dok)

 

KUHU PÖÖRDUDA

Tervise- ja sotsiaalosakond (Malmi tn 5a, Narva linn)

Vastuvõtt:

Esmaspäev: 9:00 - 12:00

Kolmapäev: 13:00 - 16:00

e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee