« Tagasi

Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetus

Alus: 

Narva Linnavalitsuse 30.07.2014 määrus nr 22 „Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas"

 

Transporditoetus makstakse haridusliku erivajadusega õpilastele, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn ning kes õpivad väljaspool Narvat asuvas koolis.

Toetust võivad taotleda need õpilased või nende seaduslikud esindajad, kes koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel asuvad õppima väljaspool Narvat asuvasse kooli.

 

Toetuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks esitab õpilane või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile taotluse koos sõidukulusid tõendavate dokumentidega (sh sõidupilet, arve, kütuse tšekk jne).

Juhul, kui taotluse esitamise ajal puuduvad õpilase kohta andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), siis peab õpilane või tema seaduslik esindaja esitama kooli poolt väljastatud tõendi õpilase kooli arvamise kohta.

Hüvitamisele kuuluvad õpilase ja tema saatjaga seotud kulud ühistranspordi, sotsiaaltranspordi ning isikliku sõiduauto kasutamisele.

Isikliku transpordi kasutamise juhul hüvitatakse sõiduauto kasutamisega seotud kütusekulud. Kütusekulu kompenseerimisel võetakse aluseks sõiduki tegelik kütusekulu, kuid mitte rohkem kui 10 liitrit 100 km kohta.

Sõiduauto kütusekulude hüvitatakse kütuse tšeki alusel. Kütuse ostmist tõendav dokument võib erineda sõiduperioodist kuni 3 päeva.

Toetust on õigus taotleda kuue kuu jooksul pärast transpordi kasutamist.

Toetuse piirmäär on 200 eurot kuus.

 

KUHU PÖÖRDUDA

Lastekaitse osakond (Malmi tn 5a, Narva linn)

Vastuvõtt:

Esmaspäev: 9:00 - 12:00

Kolmapäev: 13:00 - 16:00

e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee