« Tagasi

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Alus: 

Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas"

 

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus on ette nähtud kingipakina vähekindlustatud peredest esmakordselt kooli minevatele lastele.

 

Toetust on õigus saada järgmistel sihtrühmadel:

1. puudega lapsed;

2. lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;

3. riskiperedest lapsed (perekonnad, mis on Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna aktiivsel järelevalvel);

4. lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

 

Toetuse taotlemine

Toetuse määramise aluseks on lapse seadusliku esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) taotlus, mis esitatakse Narva Linna Sotsiaalabiametile ajavahemikus 01. juuli – 30. juuli. Taotlusele on vaja lisada tõendavad dokumendid esimesse klassi sisseastumise kohta.

Kingipakid väljastatakse hiljemalt 31. augustiks.

 

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotluse vorm (pdf)

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotluse vorm (dok)

 

KUHU PÖÖRDUDA

Lastekaitse osakond

Vastuvõtt

Esmaspäev: 9:00 - 12:00

Kolmapäev: 13:00 - 16:00