« Tagasi

Turvakoduteenus lastele

Alus:

Sotsiaalhoolekande seadus

Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määrus nr 12 „Laste turvakoduteenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas" 

 

Turvakoduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Kohaliku omavalitsuse üksus tagab perioodil, mis on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks, teenuse kättesaadavuse lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut.

Lapsi võivad teenuse osutamiseks kohale toimetada lapse ohtu sattumisest teada saanud isikud, sealhulgas ametiisikud.

Laps võib teenuse osutamise kohta tulla omal algatusel, kui ta on lahkunud kodust oluliste probleemide tõttu. Sellisel juhul viivitamatult selgitatakse välja kõik lapse teenusele saabumist tingisid asjaolud ja lapse andmed.

Teenust korraldab ja rahastab Narva linn.

Teenust korraldab Narva Linna Sotsiaalabiamet hallatava asutuse Narva Sotsiaaltöökeskuse kaudu.

Teenuse saajatele on teenus tasuta.

Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu osakond osutab teenust ka lastele teistest omavalitsustest. Sel juhul teenuse osutajal on õigus nõuda tasu osutatud teenuse eest lapse elukohajärgselt kohalikult omavalitsuseselt alates neljandast päevast suuruses 21,00 eurot/ööpäev. Hind sisaldab toitlustamist.

Teenust osutatakse  Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu osakonnas, mis asub aadressil Maslovi 3a, Narva.