« Tagasi

Lapsehoiuteenus

Alus:

Sotsiaalhoolekande seadus

Narva Linnavolikogu 18.05.2017 määrus nr 8 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord" 

Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määrus nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine" 

 

Narva Linnavolikogu 18.05.2017 määruse nr 8 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord" alusel rahastatakse lapsehoiuteenus.

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Lapsehoiuteenust osutatakse puudega lapsele, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud raske või sügav puue.

Vahendite eraldamiseks tuleb taotlejal esitada Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohane taotlus.

 

Taotluse vorm

 

KUHU PÖÖRDUDA

Lastekaitse osakond (Malmi tn 5a, Narva linn)
Vastuvõtt:
Esmaspäev 9.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee