« Tagasi

Järelhooldusteenus

Alus:

Sotsiaalhoolekande seadus

Narva Linnavolikogu 25.01.2018 määrus nr 3 „Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord Narva linnas" 

 

Järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

Täisealise isiku järelhooldusteenusele suunamisel lähtutakse isiku juhtumiplaanis hinnatud vajadustest ja plaanis märgitud tegevustest. Otsuses märgitakse muuhulgas vajalikud abimeetmed ja teenuse osutaja.

Järelhooldusteenuse osutamine korraldatakse teenuse osutaja, teenuse saaja ja Narva Linna Sotsiaalabiameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Teenuse osutamist korraldab Narva Linna Sotsiaalabiamet.