« Tagasi

Asendushooldusteenus

Alus:

Sotsiaalhoolekande seadus

Narva Linnavolikogu 25.01.2018 määrus nr 3 „Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord Narva linnas" 

 

Asendushooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Lapse asendushooldusteenusele suunamisel valib Sotsiaalabiamet lapse heaolust lähtuvalt asendushooldusteenuse liiki (hoolduspere, perekodu või asenduskodu) ja osutaja ning põhjendab otsuses oma valikut.

Asendushooldusteenuse osutamine perekodus või asenduskodus korraldatakse teenuse osutaja ja Narva Linna Sotsiaalabiameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Teenuse osutamist korraldab Narva Linna Sotsiaalabiamet.