« Tagasi

Sotsiaalabiameti konkurss lastekaitse osakonna spetsialisti ametikohale

Narva Linna Sotsiaalabiamet kuulutab välja konkursi

lastekaitse osakonna spetsialisti ametikohale

Teenistusülesannete lühikirjeldus:
• laste õiguste ja huvide esindamine kohtumenetlustes;
• juhtumimenetluse korraldamine;
• lastele ja peredele teenuste ja toetuste korraldamine;
• lastehoolekande ennetavate tegevuste korraldamine ja planeerimine;
• lastekaitsealase info kogumine, analüüsimine ja vahendamine;
• koostöö teiste ametiasutustega, organisatsioonidega jm. juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus sotsiaaltöö erialal või sellele lähedasel erialal;
• Eesti kodakondsus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• vene keele oskus suhtlustasemel;
• kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• meeskonnatöö valmidus;
• kandidaadi suhtes ei kehti lastekaitseseaduse § 20 lõigetes 1 ja 2 sätestatud piirangud (on vaja esitada väljavõte karistusregistrist).

Kasuks tuleb:
• kogemus lastega töötamisel;
• töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses;
• teenistusvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
• kohtus esindamise kogemus;
• dokumendihalduse tundmine.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja mitmekesist tööd ning võimalust ennast täiendada ja teostada;
- professionaalset ja sõbralikku kollektiivi;
- konkurentsivõimeline palk;
- 35 päeva puhkust.

Tööaeg: täistööaeg.
Ametikohale asumine: nii kiirelt kui võimalik.
Ametikoha asukoht: Malmi täavn 5a, 20309 Narva linn.

CV ja väljavõtte karistusregistrist palume esitada hiljemalt 14.10.2021 e-posti aadressile sotsiaalabiamet@narva.ee.