« Tagasi

Sotsiaalabiameti konkurss lastekaitse osakonna spetsialisti ametikohale

Narva Linna Sotsiaalabiamet kuulutab välja konkursi

lastekaitse osakonna spetsialisti ametikohale

Teenistusülesannete lühikirjeldus:
 • laste õiguste ja huvide esindamine kohtumenetlustes;
 • juhtumimenetluse korraldamine;
 • lastele ja peredele teenuste ja toetuste korraldamine;
 • lastehoolekande ennetavate tegevuste korraldamine ja planeerimine;
 • lastekaitsealase info kogumine, analüüsimine ja vahendamine;
 • koostöö teiste ametiasutustega, organisatsioonidega jm. juriidiliste ja füüsiliste isikutega.
Nõuded kandidaadile:
 • kõrgharidus sotsiaaltöö erialal või sellele lähedasel erialal;
 • Eesti kodakondsus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • vene keele oskus suhtlustasemel; 
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; 
 • meeskonnatöö valmidus;
 • kandidaadi suhtes ei kehti lastekaitseseaduse § 20 lõigetes 1 - 2 sätestatud piirangud (on vaja esitada väljavõte karistusregistrist).
Plussiks tuleb:
 • varasem kogemus lastega töötamisel;
 • töökogemus lasteasutuses;
 • teenistusvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • kohtus esindamise kogemus;
 • dokumendihalduse tundmine.
Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja mitmekesist tööd ning võimalust ennast täiendada ja teostada;
- professionaalset ja sõbralikku kollektiivi;
- konkurentsivõimeline palk;
- 35 päeva puhkust.
 
Tööaeg: täistööaeg 
Ametikohale asumine: nii kiirelt kui võimalik
Ametikoha asukoht: Malmi tn 5a, 20309 Narva linn
 
CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja väljavõte karistusregistrist palume esitada hiljemalt 18.05.2022 e-postile sotsiaalabiamet@narva.ee.