« Tagasi

Aprillist tõusevad pensionid keskmiselt 7,9%

Alates 1. aprillist tõuseb pensionide indekseerimise tulemusel 44-aastase tööstaažiga inimese pension 595,35 euroni kuus ja rahvapensioni suurus kasvab 275 euroni. Indekseerimise tulemusel tõusevad tänavu pensionid keskmiselt 7,9%.

Sotsiaalkindlustusameti pensioniteenuse juht Katre Pall ütles, et oluline on meeles pidada, et kõigi inimeste pension on individuaalne ja nii on ka pensionitõus erinev. „Igale inimesele on arvutatud tema eelnevast tööpanusest sõltuv individuaalne pension. Indekseerimisega tõuseb pensioni baasosa kõigil inimestel 255 euroni. Ühesuurune on ka uus aastahinne – 7,718 eurot. Aastahindega korrutatakse läbi kõik teised pensioni komponendid, mis põhinevad tööstaažil ja makstud sotsiaalmaksul. Mida rohkem on inimesel kogunenud tööstaaži, seda rohkem tõuseb ka tema pension. Enda pensioni suurust on kõige mugavam alates 1. aprillist vaadata portaalist eesti.ee rubriigist „Pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine"."

Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse osakonna juhataja Liis Mesi paneb inimestele südamele, et võimalusel kontrollida oma pensioni suurust just riigiportaalis eesti.ee, sest Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustel on hetkel tavapärasest suurem koormus. „Kuna 1. aprillist jõustub ka mahukas vanemahüvitiste reform, on inimestel selle kohta palju küsimusi. Samuti pöördub igapäevaselt meie klienditeenindusse sadu Ukraina sõjapõgenikke nii toetuste taotlemiseks kui nõu saamiseks. Seetõttu on meie klienditeenindustes ootejärjekord tavapärasest oluliselt pikem. Samuti on meie infotelefon pidevalt hõivatud ja liinile pääsemine võib seetõttu olla aeganõudvam," selgitas sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse osakonna juhtaja Liis Mesi.  Ta kinnitas, et ükski inimene, kes klienditeenindusse pöördub, teenindamata ei jää, ent kindlasti tuleb pöördunutel varuda kannatust.

Ümberarvutatud pensionid makstakse välja alates aprillist.

Taust:

  Suurus pärast indekseerimist
Rahvapensioni määr 275,34
Pensioni baasosa 255,7562
Aastahinne 7,718
Vanaduspension pensioniõigusliku staažiga 15 aastat 371,53
Vanaduspension pensioniõigusliku staažiga 30 aastat 487,30
Vanaduspension pensioniõigusliku staažiga 44 aastat 595,35


♦ Erakorraline pensionitõus jõustub 1. jaanuarist 2023, mil pensionite baasosa ja ka rahvapensioni tõstetakse 20 euro võrra.
♦ Sel aastal tõuseb ka üksi elava pensionäri toetus 115 eurolt 200 eurole.
♦ 2023. aasta 1. jaanuarist rakendub pensioniealistele inimestele keskmise pensioni ulatuses ka tulumaksuvabastus.

Sotsiaalkindlustusameti poole saab pöörduda läbi iseteeninduse, infotelefonitsi 6121360, meililtsi info@sotsiaalkindlustusamet.ee või tulles meie kontoritesse, mis asuvad üle Eesti (Narva klienditeenindus).