« Назад

Lasteaia Kirsike direktori konkurss

Narva Linnavalitsus kuulutab välja konkursi

Narva Lasteaia Kirsike direktori vaba ametikoha täitmiseks

Narva Lasteaed Kirsike asub Narva linnas, aadressil Soldina tänav 11.

Narva Lasteaia Kirsike direktori kandidaadile esitatavad nõuded:
- vastavus koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuetele (koolieelse lasteasutuse seaduse § 22¹ lg 1).

Kandidaadil esitada komisjonile järgmised dokumendid:
- kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;
- essee eesti keeles asutuse arenguvisiooni või arenguvõimaluste kohta;
- konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Dokumendid palume esitada 28. septembriks 2023. aastal Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale aadressil Peetri plats 1, 20308 Narva märgusõnaga "Kirsike" või elektrooniliselt allkirjastatuna e-posti aadressil kultuur@narva.ee.
Dokumentide originaalidest saab ametlikult kinnitatud ärakirju vormistada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnas.

Lisainfo:
kultuur@narva.ee.