« Назад

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet otsib oma meeskonda tegusat arhitekti

/Foto: Sven Zacek/

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (ALPA) otsib oma kollektiivi arhitekti, kelle töö põhieesmärk on kaasa mõelda ja osaleda linnaruumi parima arengu suunamises. Seda nii planeeringutele arhitektina sisendit andes, projekteerimistingimusi koostades kui ka ehitusprojekte läbi vaadates.

Oma töötajatele pakume:
- huvipakkuvat tööd Eesti kõige intrigeerivamas linnas
- võimalust Eesti oludes ainulaadseks väljakutseks
- eneseteostuse ja täiendamise võimalusi
- konkurentsivõimelist palka
- munitsipaalkorterit
- tunnet, et see, mida ta teeb, on uus ja oluline
- põhipuhkust 35 kalendripäeva

Edukas kandidaat on:
- kuulnud Narva uutest arengutest ning põleb soovist nendele kaasa lüüa ja neid suunata
- loov, täpne, efektiivne ja töökas
- aktiivne kaasamõtleja
- elukestev õppija
- hea meeskonnatöös

Ta oskab hästi:
- lahendada probleeme
- suhelda inimestega – nii professionaalide kui ka lihtsate linnakodanikega
- teha efektiivselt ja entusiasmiga ka (mõnikord) rutiinset tööd,
- leida oma lennukatele ideedele elluviimise võimalusi linnavalitsuse töö ja eelarvelise piiratuse kontekstis

Tal on:
- arhitekti, urbanisti, planeerija või maastikuarhitekti haridus (vähemalt bakalaureus)
- arhitektuuri ja planeerimise valdkonna arvutiprogrammide ning tavalise kontoritarkvara kasutamise kogemus
- eesti keele oskus C1 tasemel ning vene ja inglise keele oskus suhtlustasemel

Ootame sooviavaldusi hiljemalt 21.08.2022 e-posti aadressil karin.uustallo@narva.ee märgusõnaga „Arhitekt".

Palume sooviavaldusele lisada motivatsioonikirja, elulookirjelduse (CV), portfoolio (ka koolitööd), haridust tõendava dokumendi koopia ning kinnituse avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusse astumiseks nõuetele vastamisest.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda peaarhitekt Peeter Tambu poole telefonil 3599058 või elektronposti aadressil peeter.tambu@narva.ee.