« Назад

Õiglase ülemineku toetusmeetmed

LISAINFO

 
Õiglase Ülemineku toetusmeetmete konsultant:
Jefim Aljoškin, Ida-Viru Ettevõtluskeskus, tegutsevate ettevõtjate konsultant
jefim.aljoskin@ivek.ee ,  +372 5332 3596. 
 

AVATUD MEETMED

Meede „Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus. Toetame Ida-Viru majanduse mitmekesistamist"

Sihtrühm: Toetuse abil panustame uusi töökohti loovate või olemasolevaid säilitavate Ida-Virumaa väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime kasvu ja  lisandväärtuse kasvu.
Julgustame ettevõtteid oma äritegevust mitmekesistama.
Toetuse abil on võimalik investeerida tootearendusse, samuti ettevõtte toote või teenusega seotud protsesside arendustesse.
 
Periood: Toetuse taotlemine on jooksev.
 
Suurim toetus sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Kogu toetussumma: 153 mln
Omafinantseering: vähemalt 35%
 
Infolink
 
 
 

Meede „Ida-Viru väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetus. Toetame Ida-Viru majanduse mitmekesistamist"

Sihtrühm: Toetuse abil panustame uusi töökohti loovate või olemasolevaid säilitavate Ida-Virumaa väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime kasvu ja  lisandväärtuse kasvu. Julgustame ettevõtteid oma äritegevust mitmekesistama.
Toetuse abil on võimalik investeerida tootearendusse, samuti ettevõtte toote või teenusega seotud protsesside arendustesse.
 
Periood: Toetuse taotlemine on jooksev.
 
Enne taotluse esitamist küsi lisa ja registreeru eelnõustamisele.
Toetuste maht: 30 000 – 500 000 eur
Toetuste osakaal: kuni 45% mikro- ja väikeettevõte; kuni 35% keskmise suurusega ettevõte
Kogu toetussumma: 15 mln
 
Infolink
 
Narvas nõustavad:
Jefim Aljoškin, Ida-Viru Ettevõtluskeskus, ettevõtluskonsultant tegutsevatele ettevõtjatele, Tel.: +372 53323596, jefim.aljoskin@ivek.ee
Anton Pratkunas, Ida-Viru Ettevõtluskeskus, konsultant alustavatele ettevõtjatele, Tel.: +372 529 1620, anton.pratkunas@ivek.ee
 
 
NLAÖA korraldab ettevõtjate konsultatsioonid VKE meede esmase tasandi informeerimise ulatuses. 
Täieliku info edastamine VKE meede konsulteerimise ja eelnõustamise kohta.
Teisipäeviti 9.00-12.00. Viktoria Kaju ja Maria Terebilina. Registreerimine: 3599083
 
Kohustuslik eelnõustamine:
Enne taotluse esitamist tuleb läbida kohustuslik eelnõustamine.
 
 
 

Meede „Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus"

Toetame Ida-Viru majanduse mitmekesistamist ja uute suurte lisandväärtusega töökohtade loomist
 
Sihtrühm: Toetuse abil panustame uusi töökohti loovate või olemasolevaid säilitavate Ida-Virumaa väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime kasvu ja  lisandväärtuse kasvu. Julgustame ettevõtteid oma äritegevust mitmekesistama.
Toetuse abil on võimalik investeerida tootearendusse, samuti ettevõtte toote või teenusega seotud protsesside arendustesse.
 
Toetust saavad projektid, mida viivad ellu Ida-Virumaal tegutsevad ettevõtjad või Ida-Virumaale investeerivad ettevõtjad.
 
Periood: Toetuse taotlemine on jooksev.
 
Suurim toetus: 100 tuhat - 5 mln
Omafinantseering:  20%-75%
 
Enne taotluse esitamist küsi lisa ja registreeru eelnõustamisele.
 
Projektid saavad toetust taotleda kahes taotlusvoorus:
 • Ainult teadus- ja arendustegevusi sisaldavate projektide puhul on toetus ühe projekti kohta 100 000 – 2 miljonit eurot ning 17.07-14. 09 (16:00) avatud vooru kogumaht on 10 miljonit eurot.
 • Piloottaristut hõlmavate projektide jaoks on taotlemine avatud jooksvalt kuni eelarveliste vahendite (15 miljonit) ammendumiseni ning maksimaalne toetus ühe projekti kohta on 5 miljonit eurot.
Taotluse esitamise eelduseks on projektiplaanile positiivse eelhinnangu saamine.
NB! Eelnõustamine on avatud.
 
Infolink
 
 
 

TEGEVUSSUUNAD

1 „MITMEKESINE JA NUTIKAS ETTEVÕTLUSE ARENG" , KOKKU 273 MLN €
 1. Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus (sh tööstus) – 153 mln € AVATUD
 2. Ida-Viru ettevõtluse teadmus-mahukuse kasvatamise toetus – 50 mln € AVATUD
 3. Ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenused ja -taristu – 25 mln €
 4. Väikeettevõtluse toetus – 15 mln € AVATUD
 5. Töölt-tööle liikumise ning töötajate ümberprofileerimise toetused põlevkivisektori töötajatele – 5 mln €
 6. Täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses – 25 mln €.
 
2 TEINE TEGEVUSSUUND: "ATRAKTIIVNE ELUKESKKOND",  KOKKU 66,74 MLN €
 1. Kaugkütte lahti sidumine põlevkivist – 20 mln €
 2. Põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamine ja tervisekahjude vähendamine – 10 mln €
 3. Ühiskondlikku muutust toetavate sotsiaal- ja terviseteenuste arendamine – 5 mln €
 4. KOV investeeringud ÕÜF abikõlblikes valdkondades– 15 mln €
 5. Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks – 16,74 mln €
 
LISAINFO
 
Õiglase Ülemineku toetusmeetmete konsultant:
Jefim Aljoškin, Ida-Viru Ettevõtluskeskus, tegutsevate ettevõtjate konsultant
jefim.aljoskin@ivek.ee ,  +372 5332 3596