« Назад

Hankeleping Narva Hahni trepi rekonstrueerimiseks on sõlmitud.

Hankeleping Narva Hahni trepi rekonstrueerimiseks on sõlmitud

Projekti „Hahni trepi rekonstrueerimine, Samm-sammult"  raames sõlmis Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 31.07.2023. a ehitusettevõttega Vant AS hankelepingu Narva Hahni trepi rekonstrueerimiseks.  

Lepingu täitmise perioodiks on 5 kuud lepingu sõlmimise kuupäevast arvates. Lepingu hind on 296 203,66 eurot km-ta, 355 444,39 eurot km-ga.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori Anne Veevo arvates on Narva Hahni trepi  rekonstrueerimine linnale oluline, kuna aitab  säilitada ja edendada linnakeskkonna ajaloolist ja kultuurilist väärtust ning luua positiivse mõju nii kogukonnale kui ka turismile ja majandusele.

Hahni trepi rekonstrueerimistööde tulemusena paraneb ajalooline jõeäärne ala, tekib turvaline ja mugav ühendus alumise ja ülemise promenaadi vahel, mis muudab ala atraktiivsemaks turismi ja ettevõtluse arendamiseks.

Projekti peamine eesmärk on vastavalt Narva jõeäärse ajaloolise territooriumi arendamise üldisele kontseptsioonile suurendada piiriala kultuuri- ja muinsuskaitseobjektide atraktiivsust nii külastajate kui ka ettevõtluse jaoks.

Projekti raames on planeeritud mitmed tegevused, sealhulgas Hahni trepi rekonstrueerimine, ettevõtjatele mõeldud töötuba, et meelitada neid rekonstrueeritud jõeäärsesse piirkonda ning teavitustegevused seoses Hahni trepi rekonstrueerimisega.

 

Projekti „Hahni trepi rekonstrueerimine, Samm-sammult" kaasrahastab Eesti EL välispiiri programm 2014-2020  Euroopa Liidu Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Projekti eelarve on 400 000 eurot, millest partnerite omafinantseering on 100 000 eurot ning programmi toetus 300 000 eurot. Projekti kestus: 01.07.2023- 31.12.2023. 

 

Lisainfo:

 

Natalia Orava

Projektide teenistuse peaspetsialist

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Tel: 3599085

e-post: natalia.orava@narva.ee