« Назад

Puudega laste ravimitoetus

Alus: 

Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas"

 

Puudega laste ravimitoetuse eesmärgiks on lapse puudest tingitud lisakulude osaline hüvitamine.

Toetust võivad saada perekonnad, kes kasvatavad keskmise, raske või sügava puudega last.

 

Toetuse taotlemine

Toetust võivad taotleda need perekonnad, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 40% kehtivast töötasu alammäärast kuus. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast ravimite soetamist, millega seoses toetust taotletakse.

Toetuse saamiseks peab lapse seaduslik esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) esitama Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse koos arstliku ekspertiisi otsuse koopiaga puude raskusastme tuvastamise kohta ning lapse nimele vormistatud kulusid tõendavate dokumentidega.

Toetuse piirmäär on 40 eurot aastas.

 

Puudega laste ravimitoetuse taotlemise vorm (pdf)

Puudega laste ravimitoetuse taotlemise vorm (dok)

 

KUHU PÖÖRDUDA

Lastekaitse osakond (Malmi tn 5a, Narva linn)

Vastuvõtt:

Esmaspäev: 9:00 - 12:00

Kolmapäev: 13:00 - 16:00

e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee