« Назад

Projektid „Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine“ ja „Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone energiatõhususe edendamine“

2020. aasta 17. juunil Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet esitas „Riigi eelarvestrateegia 2020–2023" meetmesse „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes" I vooru projektide „Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine" ja „Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone energiatõhususe edendamine" taotlused. Projektide taotlused on välja töötatud koostöös Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametiga.

Meetme raames toetatakse väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitisse tarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid ja kasvuhoonegaaside heidet vähendavaid ning energiasäästu suurendavaid ja taastuvenergia kasutust edendavaid rekonstrueerimistöid (https://www.riigiteataja.ee/akt/128022020034).

15.10.2020 tegi Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ametlikud otsused taotluste Kliima.2.01.20-0124 „Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine" ja Kliima.2.01.20-0100 „Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone energiatõhususe edendamine" rahuldamise kohta.

Mõlema projekti eesmärgiks on spordihoonete energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine hoonete rekonstrueerimise kaudu.

Projekti tulemusena on rekonstrueeritud Narva linna spordihooned aadressil Tallinna mnt 30 (Narva Spordikool «Energia») ja Puškini tn 29 (Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone) parandades spordihoonete energiatõhusust.

Projektide elluviimine on plaaneritud ajavahemikul 01.10.2020 – 30.04.2022

Projekti „Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine" kogumaksumus on 530 043 eurot, millest toetus moodustab 262 836 eurot ja Narva linna omafinantseeringu suuruseks on 267 207 eurot.

Projekti „Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone energiatõhususe edendamine"" kogumaksumus on 1 050 000 eurot, millest toetus moodustab 630 000 eurot ja Narva linna omafinantseeringu suuruseks on 270 000 eurot.

Hoonete energiatõhusamaks muutmist toetab Eesti riik.

Lisainfo:

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, areng@narva.ee ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet, linnamajandus@narva.ee