« Назад

Projekt "Narva radooni kaardi koostamine"

KIK logo

Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) nõukogu otsustas 17.06.2022 toimunud koosolekul toetada projekti nr RE.4.02.22-0019 "Narva radooni kaardi koostamine".

Projekti eesmärk on Narva linna pinnase radooniriski kaardi koostamine. Töö annab esialgse ülevaate Narva pinnaseõhu radooni sisaldusest ja levikust pinnases. Projekti hakkab ellu viima Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet koostöös teiste linna ametiasutustega.

Kaasaja meditsiini seisukohalt on radoon ja selle tütarelemendid tervist kahjustavad. Need jõuavad inimorganismi peamiselt hingamisel ja on olulised kopsuvähi põhjustajad. Majade siseõhu radooni peamiseks ja üldiseks allikaks on majaalune pinnas, mistõttu on oluline enne hoone rajamist (ja rekonstrueerimist) viia läbi pinnases radoonimõõtmine. Vaatluspunktide võrk määratakse selliseks, mis võimaldab kogutud andmete põhjal määratleda eriti keskkonnaohtlikud, esmajärjekorras tähelepanu vajavad piirkonnad.

Töö tulemusena valminud kaart annab infot piirkonna radooni sisalduse kohta. Kaardi kasutatakse ehitustegevuse planeerimisel ja ehituslubade menetlemisel.

Projekti abikõlblikud kulud kokku moodustavad kuni 30 000 eurot. Narva linna omafinantseering vastavalt meetme tingimustele moodustab 20% ehk 6000 eurot projekti abikõlblikest kuludest.

Projekti elluviimine on planeeritud aastatel 2022-2024.

Lisainfo:
Galina Siniorg
Projekti koordinaator
galina.siniorg@narva.ee