« Назад

Projekt "Narva linna kliima- ja energiakava koostamine"

 

Projekti eesmärgiks on Narva linna kliima- ja energiapoliitika eesmärkide seadmine ja mõtestamine ning energia- ja kliimakava dokumendi koostamine.

• Projekti tulemusena on tõusnud Narva linnavalitsuse pädevus ja teadlikkus kliima ja energia valdkonnast ja eesmärkidest ning oluliselt paranenud elu-, ettevõtlus- ja looduskeskkonnaga seotud otsuste ja tegevuste kvaliteet.

• Valmib Narva kliima- a energiakava dokument, mille koostamise raames korraldatakse erinevaid töötubasid ja seminare.

• Kliimakava koostamiseks on läbi viidud riigihange, mille võitis ettevõtte Energex Energy Expert OÜ. Kontakt Rander Süld, rander.suld@energex.ee.

• Projekti toetatakse Euroopa majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismist, toetuse summa on 50 000 €.

• Projektijuht: Õie-Liisi Puusemp, oie-liisi.puusemp@civitta.com, +372 5078341.

Töö koostamise etapid:
Avakohtumine/ Olukorra kaardistamine/ Ettenekute-arvamuste korjamine, visiooniseminar/ Töötoad/

Tulemus

Narva linna kliima- ja energiakava 2035

Lisainfo:     
Galina Siniorg
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti keskkonna vanemspetsialist
e-post: galina.siniorg@narva.ee
tel. 3599253, + 372 51911077