« Назад

Projekt "Eeluuringud ja analüüsid soojusmajanduse arengukava koostamiseks"

logod

• Projekti otsene eesmärk on välja töötada Narva linna kaugküttepiirkonna arengusuunad soojusmajanduse edasiseks arenguks järgneva kümne aasta jooksul sh teostada kõik selleks vajalikud eeluuringud ja analüüsid. Arengukava aitab omavalitsusel ja võrguettevõtjal oma tegevust ning investeeringuid planeerida ning teostada.

• Eeluuringute ja analüüside tulemusena selguvad arenguvõimalused tõhusa kaugkütte pakkumiseks, sealhulgas jääksoojuse kasutamiseks kaugküttes, kaugkütte võrkude optimeerimiseks ja korrastamiseks, võrgupiirkonna laiendamiseks või muutmiseks koos soovitusega kaugküttepiirkonna määramiseks ning soovitused kaugküttesoojuse tarbijate energiatõhususe parandamiseks.

• Soojusmajanduse arengukava koostaja leidmiseks on läbi viidud riigihange, mille tulemusena sõlmiti leping ettevõttega Energex Energy Expert OÜ. Kontakt Markus Tamm, markus.tamm@energex.ee.

• Projekti algus ja lõpp: 30.04.2022 – 30.05.2023

• Projekti rahastatakse Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide vahenditest (summas kuni 13 388,76 eurot) ja Narva linna eelarvest.

Lisainfo:     
Jackline Holter
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
e-post jackline.holter@narva.ee
tel 5040517

06.04.2024: Narva linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2023-2032 eelnõu