« Назад

Projekt „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine. II etapp“

5.04.2021. a Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet esitas „Riigi eelarvestrateegia 2020–2023" meetmesse „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes" II vooru projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine. II etapp" taotluse. Projekti taotlus on välja töötatud koostöös Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ja Narva Sotsiaaltöökeskusega.

Meetme raames toetatakse väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitisse tarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid ja kasvuhoonegaaside heidet vähendavaid ning energiasäästu suurendavaid ja taastuvenergia kasutust edendavaid rekonstrueerimistöid (https://www.riigiteataja.ee/akt/128022020034).

19.07.2021 tegi Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ametliku otsuse taotluse Kliima.2.01.21-0208 „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine. II etapp" rahuldamise kohta.

Projekti  eesmärgiks on Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja hoone energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine hoone rekonstrueerimise kaudu.

Projekti tulemusena on rekonstrueeritud Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja hoone aadressil  M. Maslovi tn 3, Narva parandades hoone energiatõhusust.

Projektide elluviimine on plaaneritud ajavahemikul 01.08.2021 – 31.07.2023.

Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine. II etapp" kogumaksumus on 900 000 eurot, millest maksimaalne toetus moodustab 630 000 eurot ja Narva linna omafinantseeringu suuruseks on vähemalt 270 000 eurot.

Hoonete energiatõhusamaks muutmist toetab Eesti riik.

Lisainfo:

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, areng@narva.ee ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet, linnamajandus@narva.ee