« Назад

Projekt "Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine"

Põhitaotlus projekti „Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine (2014-2020.9.02.18-0019)" realiseerimiseks on Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt heakskiidetud 25.06.2019. a.

Projekti üldeesmärgiks on Narva Vanalinna kui Narva linnapiirkonna olulisema alakasutatud ala taaselavdamine.

Projekti otsene eesmärk on Vanalinna linnaosa keskosa funktsiooni taastamine Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimise ja kasutuselevõtu kaudu.

Projekti eelarve moodustab kokku kuni 7,5 mln eurot, sh toetus kuni 4,5 mln eurot ning sh linna omafinantseering kuni 3 mln eurot. Programmi toetus moodustab kuni 85% abikõlblikest projekti kuludest. Programmi toetus moodustab kuni 85% abikõlblikest projekti kuludest. Abikõlblikud kulud on avaliku funktsiooni, aga mitteabikõlblikud kulud administratiivfunktsiooniga (18% kogukuludest).

Projekti elluviimisega tegeleb Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

 

Nüüd sai Raekoja hoone linna esindushooneks ja turismi objektiks, millel on kaks peamist funktsiooni:
1. Avalik funktsioon, mis näeb ette hoone kasutamist linna elanike ja külastajate otstarbeks;
2. Administratiivne, mis näeb ette hoone kasutamist Narva Linnavalitsuse (linnapea esinduskabinet) ja Volikogu ülesannete täitmiseks.

Raekoda on kolme korruseline hoone, kus on olemas ka soklikorrus (kelder). Hoone kelder on mõeldud avalikuks kasutamiseks ning on täies mahus restoranide kompleksi päralt.

Esimene korrus on peamiselt ette nähtud avalikuks kasutamiseks, ehk linna elanikele ja turistidele. Esimesel korrusel on planeeritud renditavad ruumid, näiteks martsipani- ning teetoad. Esimesel korrusel on ette nähtud ka turismiinfo ruumid, suveniiride kauplus ning näituse saal.

 Teine korrus on pidulike ürituste läbiviimiseks mõeldud esinduskorrus, kus on ette nähtud suur saal avalike esindusürituste jaoks, konverentside abielude pidulikuks registreerimiseks, kontsertideks, etendusteks ning seminaride jaoks. Teisel korrusel on ette nähtud linnapea esinduskabinet. Raekojas asuv linnapea esinduskabinet planeeritakse kasutada ainult linnapea pidulike ametlike vastuvõttudeks, ürituste ja pressikonverentside läbiviimiseks. Ülejäänud ajal planeeritakse turistidele ja kõikide huvilistele korraldada ekskursioonid.

Kolmas korrus on ette nähtud Narva linna volikogu jaoks. Korruse keskmises osas on planeeritud volikogu saal koos garderoobiga ning tõlkijate ruumidega. Volikogu saali pind on 176 m², mis võimaldab mugavalt mahutada kuni 60 inimest. Volikogu saal kasutatakse volikogu koosolekuteks, aga ülejäänud ajal saali planeeritakse kasutada avalike konverentside ja seminaride läbiviimiseks. Võimalus saali välja rentida ka erinevate kultuuriürituste korraldamiseks.

Projekti tegevuste elluviimist alustati 2016. a. projekteerimistöödega. Projekti perioodi lõpp on 31.12.2023. a.

Projekti elluviimiseks tehtud eeltööd:
• 2014 – Narva raekoja kvartali arendamise kontseptsiooni koostamine (BDA Consulting  OÜ, Komissarov Arhitektid OÜ);
• 2016: Narva Raekoja muinsuskaitse eritingimuste ja eskiisi koostamine (Zoroaster OÜ, Töö nr. 21052016/ET, 2016. a);
• 2016.-2017. aa: Uue arhitektuurkonkursi „Narva vanalinna südame arhitektuurivõistlus" läbiviimine (tulenevalt Villem Tomiste ja Veronika Valgu poolt 2002. a arhitektuurivõistluse võitnud Narva Raekoja platsi lahendust sisaldanud tööst olemasoleval kujul loobumisest).  Uue arhitektuurkonkursi ideekavandi võitja on KOKO arhitektid OÜ;
• 2016.–2019. aa: "Raekoja hoone põhiprojekti täiendamine ning raekoja platsi ja lähitänavate projekteerimine" ehitusprojekti põhiprojekti staadiumis ja objekti ehituskulude eelhinnangu koostamine (Zoroaster OÜ, Töö nr 22072016/PP, versioon nr v02, 2018. a);
• 2018. a: "Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine" finantsanalüüsi koostamine (Civitta Eesti AS , 2018);
• 2018. a: Ehitusprojekti „Raekoja hoone põhiprojekti täiendamine ning Raekoja platsi ja lähitänavate projekteerimine" ekspertiis (P.P. Projekt OÜ, 2018);
• Ehituslubade saamine (22.03.2019. a ehitusluba nr 1912271/06594).

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet sõlmis 04.02.2021 rahvusvahelise avatud hankemenetluse tulemusel töövõtulepingu ettevõttega AS Ehitustrust Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimiseks. Omanikujärelevalve teenust osutas P.P. Ehitusjärelevalve OÜ, ehitusjuhtimisega tegeles OÜ Ehitusagentuur ja autorijärelevalvet teostas põhiprojekti autor Zoroaster OÜ. Raekoja platsi autorijärelevalve teenust osutas KOKO Arhitektid OÜ (arhitektuurkonkursi „Narva vanalinna südame arhitektuurivõistlus" ideekavandi võitja). Ehitustööde üldmaksumus oli 6 286 464 eurot koos KM-ga.

Narva Raekoja hoone ja Raekoja platsi üleandmise-vastuvõtmise lõppakt on allkirjastatud 31.03.2023. Kasutusluba on välja antud 29.03.2023 Narva LV korraldusega nr 212-k.

Rahvusvaheline avatud hankemenetluse tulemusel 23.01.2023 on sõlmitud Vegard Furniture OÜ-ga leping  sisustuse ostmiseks ja paigaldamiseks.  Sisustuse ja mööbli tarnimine ja kohale paigaldamine toimub aprillis-mais 2023.

 

Illustratsioonid on võetud "Raekoja hoone põhiprojekti täiendamine ning raekoja platsi ja lähitänavate projekteerimine" põhiprojektist (Zoroaster OÜ, Töö nr 22072016/PP, 2018. a).

Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu (toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng"), mille rakendusüksuseks on Riigi Tugiteenuste Keskus.

Lisainfo:
Anna Karina
Projektide teenistuse peaspetsialist
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Tel: 3599081, 51908311
e-post: anna.karina@narva.ee