« Назад

Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise I etapp

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti projekti nr 2014-2020.9.02.17-0008 "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, I etapp" põhitaotlus rahuldati EAS 20.11.2017 otsusega, mida muudeti 16.05.2018. Projekti kogumaksumus 4 620 649,37 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 693 097,41 eurot ja toetus on maksimaalselt 3 927 551,96 eurot.

Projekti toetas Euroopa Regionaalarengu Fond meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu (Siseministri 03.03.2015 vastuvõetud määrus nr 7 "Toetuse andmise tingimused meetmes "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" on kättesaadav Riigi Teataja kodulehel).

Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev oli 01.08.2017 ja lõppkuupäev saabus 31.10.2019.

Projekti eesmärgiks oli luua Narva piirkonnas optimaalne, kõiki kergliiklejate vajadusi arvestatav jalg- ja jalgrattateede võrgustik, ühendades Narva linna keskuse Narva piirkonna tagamaadega. I etapis rajatud jalg- ja jalgrattateede võrgustiku pikkus on kokku umbes 36,5 km, millest 21,4 km on olemasolevate kõnniteede baasil ning 15,1 km on uus kergliiklustee.

Projekti raames rajatud jalg- ja jalgrattateede võrgustik arvestab kõiki kergliiklejate vajadusi, ühendades Narva linna keskuse Narva piirkonna tagamaadega (sh Narva linna lahustükk Akkeküla). Projekti tulemusena on kõrvaldatud Narva linnapiirkonnas jalgsi ja jalgratta liikumiseks olulisemad tõkked ning puudujäägid, samuti on loodud eeldused nii linnapiirkonna elanike kui ka külaliste jaoks aktiivse ja tervisliku eluviisi edendamiseks. Rajatud ja nõuetekohaselt markeeritud kergliiklustee arvestab ka ratastooliga liiklejate vajadustega, oluliselt parandab ratastooliga inimeste liikumisvõimalusi tähtsamatel liikumissuundadel.

26.07.2019 toimus Narva linnasiseste kergliiklusteede võrgustiku ehitustööde üleandmine-vastuvõtmine. Ehitustööd on lõpetatud ja kergliiklusteed Narva linnale üle antud.

Narva kergliiklustee I etapp, tehtud tööde näitlik skeem

 

Lisainfo:

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Tel. 3599085
areng@narva.ee