« Назад

Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Projekt nr 2014-2020.6.03.18-0106 „Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine"

Projekti „Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" üldeesmärgiks on Narva tänavavalgustuse elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurendamine ja elektrienergia tarbimise säästmine kuni 50%.

Projekti otseseks eesmärgiks on Narva linna tänavavalgustussüsteemi uuendamine, muutes seda energiasäästlikumaks. Energiasääst on kavas saavutada ökonoomsemate LED-valgustite kasutamise ja valgustuse paindliku juhtimise abil.

Uuendamisele kuulub 839 valgustuspunkti järgmistel Narva linna tänavatel:

Äkkeküla, Rahu, Tallinna mnt., Puškini, Linda, Kangelaste, Daumani, Võidu prospekt, A. Tiimani, Mõisa, Vabaduse, Vestervalli, Hariduse, Tuleviku, Lavrentsovi, Partisani, Jõesuu, Sepa, Sadama tee, Grafovi, 1. Mai, Raudsilla, Joala, Kalda, Maslovi, Kreenholmi, Gerassimovi, Uusküla, Oru tn. Renoveerimisalaga saab tutvuda siin: https://zc.ee/stsTnudR

Projekti tulemusena on renoveeritud Narva linna tänavavalgustuse taristu oluline osa, sh

  • „Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" projekti abil on Narva linnas renoveeritud 17% vana tänavavalgustuspunktidest;
  • Narva linna tänavad on varustatud kaasaegsete valgustitega, mis muudab liikluse piirkonnas pimedal ajal ohutuks;
  • Projekti lõpuks väheneb renoveeritud valgustuspunktide elektrienergia tarbimine võrreldes 2018. aastaga 52,08%, tänu ökonoomsemate LED-valgustite kasutamisele;
  • On saavutatud energiasääst kuni 3,16 GWh;
  • Tõuseb elukvaliteet, Narva linna tänavatel saab mugavalt ja ohutult liikuda nii sõidu- kui ka kõnniteedel;
  • Väheneb renoveeritud valgustuspunktide põlevkivi tarbimine 52,49% võrreldes 2018. aastaga;
  • Väheneb renoveeritud valgustuspunktide CO2 eraldamine 52,45% võrreldes 2018. aastaga;

Narva linna tänavavalgustuse taristu projekteerimis-renoveerimistööde teostamiseks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet sõlmis 15.02.2021 hankelepingu ettevõttega AS Elero.

Lepingu täitmise perioodiks on 14 kuud lepingu sõlmimise kuupäevast (2021.a veebruar-2022.a aprill).

Omanikujärelevalve teenust osutab ettevõte Aktsiaselts Taalri Varahaldus, ehitusjuhtimise teenust osutab ettevõte OÜ Ehitusagentuur.

Projekti eelarve moodustab kokku 3 774 646,13 eurot, millest toetus moodustab 1 238 678,21 eurot ja Narva linna omafinantseeringu suurus on 2 535 967,92 eurot.

Toetusprogrammi meetme tingimuste kohaselt projekti elluviimisega seotud toimingud peavad olema lõpetatud 31. juuliks 2022.

Projekti 2014-2020.6.03.18-0106 „Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" rahastatakse Ühtekuuluvusfondi meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" vahenditest

(https://www.riigiteataja.ee/akt/109082016001?leiaKehtiv) ja Narva linna eelarvest.

 

Lisainfo:

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Arina Tsetlina, e-post: arina.tsetlina@narva.ee, tel: 35 99047